Noteikumos precizēs prasības transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvoklim / tvnet.Lv


Otrdien, 24. oktobrī Ministru kabinets (MK) precizēja prasības transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvoklim attiecībā uz sirds un asinsvadu slimībām, kā arī uz cukura diabētu.

Valdības apstiprinātajā MK noteikumu projektā «Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumos Nr.940 «Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību»» tiek pārņemtas Eiropas Direktīvas par vadītāju apliecībām prasības.

Tajā ņemtas vērā jaunākās medicīniskās atziņas par sirds un asinsvadu slimībām un skaidri norādīts, kādu medicīnisko stāvokļu gadījumā būtu jāatļauj vadīt transportlīdzekli un kādā gadījumā transportlīdzekļa vadītāja apliecības nevar izdot vai atjaunot.

Tāpat MK noteikumu projektā tiek precizētas prasības attiecībā uz cukura diabētu. Piemēram, projektā minēts, ka «personai, kas slimo ar diabētu un lieto tādus medikamentus, kuri var izraisīt hipoglikēmijas risku, jāpierāda, ka viņa apzinās hipoglikēmijas risku un spēj adekvāti kontrolēt šādu medicīnisko stāvokli.

Personai, kura nepietiekami apzinās hipoglikēmijas problēmu, aizliegts vadīt transportlīdzekli». Taču tai pašā laikā ir piebilde, ka «var atļaut vadīt transportlīdzekli, ja to pienācīgi pamato kompetentas ārstniecības iestādes atzinums un tiek veiktas regulāras medicīniskās pārbaudes».

Vienlaikus precizēti autovadīšanas ierobežojumi cilvēkiem ar dažādām sirds un asinsvadu slimībām (skat. pielikumu).

Izmaiņas stāsies spēkā 2018.gada 1.janavārī, informēja Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļā.

Prasības transportlīdzekļu vadītāju veselības stāvoklim attiecībā uz sirds un asinsvadu slimībām, kā arī uz cukura diabētu

TVNET.LV, 29. OKTOBRIS, 2017