LKB Sertifikācijas komisija

Ievēlēta 2021.g. 21. novembrī

Priekšsēdētājs: Dr. med. Sanda Jēgere
Sekretāre:
 Dr. Silvija Hansone
Locekļi:
Prof. Andrejs Kalvelis
Asoc. prof. Iveta Mintāle
Asoc. prof. Indulis Kumsārs
Prof. Andrejs Ērglis
Doc. Artjoms Kaļiņins
Prof. Oskars Kalējs
Asoc. prof. Kārlis Trušinskis
Dr. Ginta Kamzola
Dr. Svetlana Ratobiļska

.

SERTIFIKĀCIJAS JAUTĀJUMI KARDIOLOĢIJĀ. 2020. GADS

.

Sertifikācijas norise kardioloģijā

1. Zināšanu pārbaudē ir iespējami 3 komponenti:  
– rakstiska atbilde uz 160 programētās kontroles jautājumiem
– slēdziens par 2 EKG
– mutiska atbilde uz  3 jautājumiem no biļešu komplekta

2. Zināšanu novērtējums
A. Sertificējamiem pēc kardioloģijas rezidentūras beigšanas:
1. jāatrisina 160 programmētos testa jautājumus
2. jāuzraksta slēdziens par 2 EKG

Programēto testu novērtēšanā iespējami 3 varianti:
1) ja sekmīgo atbilžu skaits ir 90% un vairāk, sertifikācijas eksāmens tiek ieskaitīts;
2) ja sekmīgo atbilžu skaits ir 75-89%, papildus no biļešu jautājumu komplekta pēc īsa (5-10 minūtes) pārdomu laika jāsniedz mutiskas atbildes uz 3 izvilktiem jautājumiem;
3) ja sekmīgo atbilžu skaits ir 74% un mazāk, sertifikācijas eksāmens netiek ieskaitīts.

Slēdzienu par sertifikācijas eksāmena ieskaitīšanu izdara sertifikācijas komisija pēc visu šo komponentu novērtēšanas.

Piebilde: ja sekmīgo atbilžu skaits programmētajoss testa jautājumos ir par 1% mazāks nekā augšminētos robežlielumos, komisija individuāli izvērtē pieļauto kļūdu nozīmīgumu.

B. Sertificējamiem, kuri nav beiguši rezidentūru kardioloģijā, ir jāveic visi 3 zināšanu pārbaudes komponenti (testa jautājumi, EKG, biļešu jautājumi).

Komisijas galīgais slēdziens veidojas pēc šīs zināšanu pārbaudes novērtēšanas kopā ar kardiologu atskaites lapas novērtējumu.

MK noteikumus nr. 943, Par ārstniecības personu sertifikācijas kārtību skatiet šeit.

 

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība

Padziļināta elektrokardiogrāfija
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata kritēriji M 192 metodē

Skrīninga elektrokardiogrāfijā
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata kritēriji M 191 metodē

Fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrāfiju
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata vērtēšanas kritēriji M 201 metodē

Izvērsta ehokardiogrāfija
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata vērtēšanas kritēriji M213 metodē

Neinvazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika un ārstēšana kardioloģijā
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata vērtēšanas kritēriji M 37 metodē

Diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu kateterizācija un angiogrāfija
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata vērtēšanas kritēriji M49 metodē

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata kritēriji kardioloģijā (P 52)

Fiziskās un farmakoloģiskās slodzes testi ar elektrokardiogrammu un vizualizācijas metodēm (tai skaitā miokarda perfūzijas scintigrāfija)
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata kritēriji M 202 metodē

Skrīninga ehokardiogrāfija
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata kritēriji M 211 metodē

Standarta transtorakāla ehokardiogrāfija
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata kritēriji M 212 metodē

Ārstnieciskā un diagnostiskā perkutānā koronāro un lielo asinsvadu intervence
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata kritēriji M48 metodē

Invazīvā sirds ritma traucējumu korekcija
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata kritēriji M 351 metodē

Pastāvīgo sirds ritmu regulējošo un diagnosticējošo iekārtu implantācija
Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība un profesionālās darbības pārskata kritēriji M 352 metodē

Pārejas noteikumi kardioloģijas metodēm

 

Metožu apraksti

M37. Neinvazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika un ārstēšana kardioloģijā

M48 Ārstnieciskā un diagnostiskā perkutānā koronāro un lielo asinsvadu intervence

M49 Diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu kateterizācija un angiogrāfija

M191. Skrīninga elektrokardiogrāfija

M192. Padziļināta elektrokardiogrāfija

M201. Fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrāfiju

M202. Fiziskās un farmakoloģiskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju un vizualizācijas metodēm (tai skaitā miokarda perfūzijas scintigrāfija)

EHOKARDIOGRĀFIJA – M211, M212, M213

M351. Invazīvā sirds ritma traucējumu korekcija

M352. Pastāvīgo sirds ritmu regulējošo un diagnosticējošo iekārtu implantācija

 

Eksāmenu programmu saturs

Sertifikācijas eksāmena programmas saturs kardioloģijā

Sertifikācijas un resertifikācijas eksāmena programma M 37 metodē (Neinvazīvā elektrofizioloģiskā diagnostika un ārstēšana kardioloģijā)

Sertifikācijas eksāmena programmas saturs metodē “M49 Diagnostiskā sirds un lielo asinsvadu kateterizācija un angiogrāfija”

Sertifikācijas eksāmena programmas saturs M191 metodē “Skrīninga elektrokardiogrāfija”

Sertifikācijas eksāmena programmas saturs M192 metodē “Padziļināta elektrokardiogrāfija”

M201. Fiziskās slodzes tests ar elektrokardiogrāfiju. Sertifikācijas eksāmena programmas saturs

M202. Fiziskās un farmakoloģiskās slodzes testi ar elektrokardiogrāfiju un vizualizācijas metodēm (tai skaitā miokarda perfūzijas scintigrāfija)

Sertifikācijas eksāmena programmas saturs skrīninga ehokardiogrāfijā (M211)

Sertifikācijas eksāmena programmas saturs standarta ehokardiogrāfijā (M212)

Sertifikācijas eksāmena programmas saturs izvērstā ehokardiogrāfijā (M213)

Sertifikācijas un resertifikācijas eksāmena programma M 351 metodē (Invazīvā sirds ritma traucējumu korekcija)

Sertifikācijas un resertifikācijas eksāmena programma M 352 metodē (Pastāvīgo sirds ritmu regulējošo un diagnosticējošo iekārtu implantācija)

 

Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi

Profesionālā un zinātniskā darbība un tālākizglītības pasākumi