EIROPAS KARDIOLOGU BIEDRĪBAS VADLĪNIJAS

 

2022, ESC Guidelines on cardio-oncology

2022 ESC Cardio-Oncology Guidelines

2022, ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death

2022 ESC Guidelines for the Management of Patients with Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death

2022, Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non cardiac surgery

2022 ESC Guidelines on non cardiac surgery cardiovascular assessment and management

2022, Pulmonary Hypertension Guidelines on Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension

2022 ESC Pulmonary Hypertension Guidelines on Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension

2021, CVD Prevention

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. ESC Clinical Practice Guidelines

2021, Valvular heart disease

2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. ESC Clinical Practice Guidelines

2021, Cardiac Pacing

2021 ESC Guidelines on CARDIAC PACING and cardiac resynchronisation therapy. ESC Clinical Practice Guidelines

2021, Heart Failure

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic HEART FAILURE. ESC Clinical Practice Guidelines

2020, Adult Congenital Heart Disease

2020 ESC Guidelines for the management of Adult Congenital Heart Disease (previously Grown-Up Congenital Heart Disease). ESC Clinical Practice Guidelines

2020, Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation

2020 Acute Coronary Syndromes (ACS) in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation (Management of) Guidelines. ESC Clinical Practice Guidelines

2020, Atrial Fibrillation

2020 Guidelines for Management of Atrial Fibrillation. ESC Clinical Practice Guidelines

2020, ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease: The Task Force on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease of the European Society of Cardiology (ESC)

ESC Guidelines on Sports Cardiology and Exercise in Patients with Cardiovascular Disease

2019, ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)

Guidelines on Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed in collaboration with the EASD

2019, ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS)

Guidelines on Dyslipidaemias (Management of)

2019, ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC)

Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)

2019, Supraventricular Tachycardia

Supraventricular Tachycardia

2019, Chronic Coronary Syndromes

Chronic Coronary Syndromes

2018, Arterial Hypertension

Arterial Hypertension

2018, Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction

Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction

2018, Diagnosis and Management of Syncope

Diagnosis and Management of Syncope

2018, Myocardial Revascularization

Guidelines on Myocardial Revascularization

2018, Cardiovascular Disease During Pregnancy

Cardiovascular Diseases during Pregnancy

2017, Focused update on Dual Antiplatelet Therapy

Focused update on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT)

2017, Peripheral Artery Disease

Peripheral Arterial Diseases

2016, Cardio-Oncology

Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines

2016, Atrial Fibrillation

Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS

2016, Management of Dyslipidaemias

Guidelines for the Management of Dyslipidaemias

2016, Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice

2016, Chronic Heart Failure

Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

2015, Infective Endocarditis

Guidelines for the management of infective endocarditis

2015, Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death

Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death

2015, Pericardial Diseases

Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases

2015, Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Without Persistent ST-segment Elevation

Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation

2015, Pulmonary Hypertension

Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension

2015, Infective Endocarditis

Guidelines for the management of infective endocarditis

2014, Diseases of the Aorta

Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases

2014, Non-cardiac surgery

Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management

2013, Hypertension

Arterial Hypertension (Management of)

 

LATVIJAS KARDIOLOGU BIEDRĪBAS VADLĪNIJAS

 

Ātriju fibrilācija un antikoagulācija. Svarīgākais no Eiropas vadlīnijām. 2021. Lasīt šeit

Angiotensīna receptoru neprilizīna inhibitori (ARNI) hroniskas sirds mazspējas ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju ārstēšanā. 2018. Lasīt šeit

Insulta profilakse pacientiem ar mirdzaritmiju. 2017. Lasīt šeit

LKB metodiskās rekomendācijas transtorakālajā ehokardiogrāfijā. 2015. Lasīt šeit

Beta adrenoblokatoru lietošanas nozīme kardioloģijā. 2014. Lasīt šeit

Antikoagulantu lietošana pacientiem ar ātriju fibrilāciju kardioemboliskā insulta novēršanai. 2013. Lasīt šeit

Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas. 2013. Lasīt šeit

LKB Zinātniskais nolēmums Fenofibrāta lietošana aterogēnās dislipidēmijas un hipertrigliceridēmijas korekcijai. 2012. Lasīt šeit

LKB Zinātniskais nolēmums Preoperatīvā  kardiālā riska novērtējums un kardiālo pacientu aprūpe perioperatīvajā periodā nekardiālaja ķirurģijā. 2012. Lasīt šeit

LKB Zinātniskais nolēmums Enerģētiskā metabolisma korekcijas iespējas hroniskas konorārās sirds slimības ārstēšanā. 2012. Lasīt šeit

Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas. 2011. Lasīt šeit

AKS vadlīniju labojumi. 2011. Lasīt šeit

Latvijas Kardiologu biedrības 2010. gada pavasara konsensus dokuments Ātriju Mirgošanas ārstēšanā. 2010. Lasīt šeit

Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu. 2010. Lasīt šeit

Kardiovaskulāro slimību (KVS) profilakses vadlīnijas. 2007. Lasīt šeit

Fiziskās slodzes testi. 2007. Lasīt šeit

Stabila stenokardija. Vadlīnijas. 2007. Lasīt šeit

Augsti koncentrētu un attīrītu omega-3 polinepiesātināto taukskābju pielietošana miokarda infarkta sekundārajā profilaksē. 2005. Lasīt šeit