EIROPAS KARDIOLOGU BIEDRĪBAS VADLĪNIJAS

 

2021, CVD Prevention

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. ESC Clinical Practice Guidelines

2021, Valvular heart disease

2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. ESC Clinical Practice Guidelines

2021, Cardiac Pacing

2021 ESC Guidelines on CARDIAC PACING and cardiac resynchronisation therapy. ESC Clinical Practice Guidelines

2021, Heart Failure

2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic HEART FAILURE. ESC Clinical Practice Guidelines

2020, Adult Congenital Heart Disease

2020 ESC Guidelines for the management of Adult Congenital Heart Disease (previously Grown-Up Congenital Heart Disease). ESC Clinical Practice Guidelines

2020, Acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation

2020 Acute Coronary Syndromes (ACS) in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation (Management of) Guidelines. ESC Clinical Practice Guidelines

2020, Atrial Fibrillation

2020 Guidelines for Management of Atrial Fibrillation. ESC Clinical Practice Guidelines

2020, ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease: The Task Force on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease of the European Society of Cardiology (ESC)

ESC Guidelines on Sports Cardiology and Exercise in Patients with Cardiovascular Disease

2019, ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD: The Task Force for diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD)

Guidelines on Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed in collaboration with the EASD

2019, ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS)

Guidelines on Dyslipidaemias (Management of)

2019, ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism developed in collaboration with the European Respiratory Society (ERS): The Task Force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the European Society of Cardiology (ESC)

Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)

2019, ESC Guidelines for the management of patients with supraventriculartachycardia.
The Task Force for the management of patients with supraventricular tachycardia of the European Society of Cardiology (ESC): Developed in collaboration with the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)

Guidelines on Supraventricular Tachycardia (for the management of patients with)

2019, ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC)

Guidelines on Chronic Coronary Syndromes

2018, Chronic Nursing Care; Treatment; Prevention; Hypertension; Clinical; Pathophysiology and Mechanisms; Risk Factors and Prevention; Epidemiology; Prognosis; Outcome; Diagnostic Methods

ESC/ESH Arterial Hypertension (Management of)

2018, Electrocardiography; Cardiovascular Surgery; Imaging; Acute Cardiac Care; Interventional Cardiology; Diagnostic Methods; Cardiovascular Disease in the Elderly; Acute Coronary Syndromes

Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction

2018, Syncope and Bradycardia; Arrhythmias and Device Therapy; Treatment

Syncope (Guidelines on Diagnosis and Management of)

2018, Coronary Artery Disease (Chronic); Cardiovascular Surgery; Acute Coronary Syndromes

ESC/EACTS Guidelines on Myocardial Revascularization

2018, Congenital Heart Disease and Pediatric Cardiology; Pregnancy and Cardiovascular Disease; Cardiovascular Disease in Women; Non-cardiac Surgery\Pre-surgical Assessment

Cardiovascular Diseases during Pregnancy (Management of)

2017, CV Surgery – Valves; Valvular Heart Disease; Non-coronary Cardiac Intervention

Valvular Heart Disease (Management of)

2017, Myocardial Disease; Cardiovascular Pharmacotherapy; Acute Coronary Syndromes

Focused update on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT)

2017, Prevention; Peripheral Vascular and Cerebrovascular Disease; Clinical Pathophysiology and Mechanisms; Peripheral Artery Disease; Epidemiology; Prognosis; Outcome; Risk Factors and Prevention; Diagnostic Methods; Treatment;Non-coronary Cardiac Intervention

Peripheral Arterial Diseases (Diagnosis and Treatment of)

2017, ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI); Interventional Cardiology; Antiplatelet Drugs; Coronary Artery Disease; Acute Coronary Syndromes; Acute Cardiac Care; Coronary Intervention

Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)

2016, Cardio-Oncology

Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines

2016, Atrial Fibrillation

Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS

2016, Dyslipidemia

Guidelines for the Management of Dyslipidaemias

2016, Cardiovascular disease

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice

2016, Heart Failure

Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

2015, Non-Invasive Imaging

Guidelines for the management of infective endocarditis

2015, Sudden Cardiac Death and Resuscitation

Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death

2015, Cardio-Oncology

Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases

2015, Cardiovascular Pharmacology and Pharmacotherapy

Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation

2015, Pulmonary Disease

Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension

2015, Non-Invasive Imaging

Guidelines for the management of infective endocarditis

2014, Diseases of the Aorta

Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases

2014, Chronic Ischaemic Heart Disease (IHD)

Guidelines on myocardial revascularization

2014, Thromboembolism

Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism

2014, Non-cardiac surgery

Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management

2013, Hypertension
Arterial Hypertension (Management of)

2010, Arrhythmias
Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronisation Therapy and Focused Update CRT/HF

 

LATVIJAS KARDIOLOGU BIEDRĪBAS VADLĪNIJAS

 

Ātriju fibrilācija un antikoagulācija. Svarīgākais no Eiropas vadlīnijām. 2021. Lasīt šeit

Angiotensīna receptoru neprilizīna inhibitori (ARNI) hroniskas sirds mazspējas ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju ārstēšanā. 2018. Lasīt šeit

Insulta profilakse pacientiem ar mirdzaritmiju. 2017. Lasīt šeit

LKB metodiskās rekomendācijas transtorakālajā ehokardiogrāfijā. 2015. Lasīt šeit

Beta adrenoblokatoru lietošanas nozīme kardioloģijā. 2014. Lasīt šeit

Antikoagulantu lietošana pacientiem ar ātriju fibrilāciju kardioemboliskā insulta novēršanai. 2013. Lasīt šeit

Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas. 2013. Lasīt šeit

LKB Zinātniskais nolēmums Fenofibrāta lietošana aterogēnās dislipidēmijas un hipertrigliceridēmijas korekcijai. 2012. Lasīt šeit

LKB Zinātniskais nolēmums Preoperatīvā  kardiālā riska novērtējums un kardiālo pacientu aprūpe perioperatīvajā periodā nekardiālaja ķirurģijā. 2012. Lasīt šeit

LKB Zinātniskais nolēmums Enerģētiskā metabolisma korekcijas iespējas hroniskas konorārās sirds slimības ārstēšanā. 2012. Lasīt šeit

Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas. 2011. Lasīt šeit

AKS vadlīniju labojumi. 2011. Lasīt šeit

Latvijas Kardiologu biedrības 2010. gada pavasara konsensus dokuments Ātriju Mirgošanas ārstēšanā. 2010. Lasīt šeit

Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu. 2010. Lasīt šeit

Kardiovaskulāro slimību (KVS) profilakses vadlīnijas. 2007. Lasīt šeit

Fiziskās slodzes testi. 2007. Lasīt šeit

Stabila stenokardija. Vadlīnijas. 2007. Lasīt šeit

Augsti koncentrētu un attīrītu omega-3 polinepiesātināto taukskābju pielietošana miokarda infarkta sekundārajā profilaksē. 2005. Lasīt šeit