EIROPAS KARDIOLOGU BIEDRĪBAS VADLĪNIJAS

 

2018, Chronic Nursing Care; Treatment; Prevention; Hypertension; Clinical; Pathophysiology and Mechanisms; Risk Factors and Prevention; Epidemiology; Prognosis; Outcome; Diagnostic Methods

ESC/ESH Arterial Hypertension (Management of)

2018, Electrocardiography; Cardiovascular Surgery; Imaging; Acute Cardiac Care; Interventional Cardiology; Diagnostic Methods; Cardiovascular Disease in the Elderly; Acute Coronary Syndromes

Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction

2018, Syncope and Bradycardia; Arrhythmias and Device Therapy; Treatment

Syncope (Guidelines on Diagnosis and Management of)

2018, Coronary Artery Disease (Chronic); Cardiovascular Surgery; Acute Coronary Syndromes

ESC/EACTS Guidelines on Myocardial Revascularization

2018, Congenital Heart Disease and Pediatric Cardiology; Pregnancy and Cardiovascular Disease; Cardiovascular Disease in Women; Non-cardiac Surgery\Pre-surgical Assessment

Cardiovascular Diseases during Pregnancy (Management of)

2017, CV Surgery – Valves; Valvular Heart Disease; Non-coronary Cardiac Intervention

Valvular Heart Disease (Management of)

2017, Myocardial Disease; Cardiovascular Pharmacotherapy; Acute Coronary Syndromes

Focused update on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT)

2017, Prevention; Peripheral Vascular and Cerebrovascular Disease; Clinical Pathophysiology and Mechanisms; Peripheral Artery Disease; Epidemiology; Prognosis; Outcome; Risk Factors and Prevention; Diagnostic Methods; Treatment;Non-coronary Cardiac Intervention

Peripheral Arterial Diseases (Diagnosis and Treatment of)

2017, ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI); Interventional Cardiology; Antiplatelet Drugs; Coronary Artery Disease; Acute Coronary Syndromes; Acute Cardiac Care; Coronary Intervention

Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)

2016, Cardio-Oncology

Position Paper on cancer treatments and cardiovascular toxicity developed under the auspices of the ESC Committee for Practice Guidelines

2016, Atrial Fibrillation

Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS

2016, Dyslipidemia

Guidelines for the Management of Dyslipidaemias

2016, Cardiovascular disease

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice

2016, Heart Failure

Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure

2015, Non-Invasive Imaging

Guidelines for the management of infective endocarditis

2015, Sudden Cardiac Death and Resuscitation

Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac death

2015, Cardio-Oncology

Guidelines for the diagnosis and management of pericardial diseases

2015, Cardiovascular Pharmacology and Pharmacotherapy

Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation

2015, Pulmonary Disease

Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension

2015, Non-Invasive Imaging

Guidelines for the management of infective endocarditis

2014, Diseases of the Aorta

Guidelines on the diagnosis and treatment of aortic diseases

2014, Chronic Ischaemic Heart Disease (IHD)

Guidelines on myocardial revascularization

2014, Thromboembolism

Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism

2014, Non-cardiac surgery

Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management

2013, Diabetic heart disease
Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases developed with the EASD

2013, Chronic Ischaemic Heart Disease (IHD)
Stable Coronary Artery Disease (Management of)

2013, Arrhythmias
Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy

2013, Hypertension
Arterial Hypertension (Management of)

2012, Myocardial Disease
Third Universal Definition of Myocardial Infarction

2012, Valvular Heart Diseases
Valvular Heart Disease (Management of)

2012, Atrial Fibrillation
Atrial Fibrillation (Management of) 2010 and Focused Update (2012)

2012, Acute Coronary Syndromes (ACS)
Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)

2012, Heart Failure (HF)
Acute and Chronic Heart Failure

2012, Cardiovascular Disease Prevention – Risk Assessment and Management
CVD Prevention in clinical practice (European Guidelines on)

2011 Cardiovascular Disease Prevention – Risk Assessment and Management
Dyslipidaemias (Management of)

2011, Acute Coronary Syndromes (ACS)
Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation (Management of)

2011, Pregnancy and Heart Disease
Cardiovascular Diseases during Pregnancy (Management of)

2011, Peripheral Arterial Diseases
Peripheral Artery Diseases (Diagnosis and Treatment of)

2010, Acute Coronary Syndromes (ACS)
Myocardial Revascularisation (Guidelines for)

2010, Congenital Heart Disease
Grown-Up Congenital Heart Disease (Management of)

2010, Arrhythmias
Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronisation Therapy and Focused Update CRT/HF

2010, Atrial Fibrillation
Atrial Fibrillation (Management of)

2010, Heart Failure (HF)
Acute and Chronic Heart Failure and Focused Update CRT/HF

2009, Syncope
Syncope (Guidelines on Diagnosis and Management of)

2009, Pulmonary Hypertension
Pulmonary Hypertension (Guidelines on Diagnosis and Treatment of)

2009, The Cardiac Consult
Pre-operative Cardiac Risk Assessment and Perioperative Cardiac Management in Non-Cardiac Surgery

2009, Infective Endocarditis
Infective Endocarditis (Guidelines on Prevention, Diagnosis and Treatment of)

2008, Thromboembolic Venous Disease
Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)

2008, Acute Coronary Syndromes (ACS)
Acute Myocardial Infarction in patients presenting with ST-segment elevation (Management of)

2007, Valvular Heart Diseases
Valvular Heart Disease (Management of)

2007, Myocardial Disease
Universal Definition of Myocardial Infarction

2007, Myocardial Disease
The Role of Endomyocardial Biopsy in the Management of Cardiovascular Disease

2007, Acute Coronary Syndromes (ACS)
Management of Acute Coronary Syndromes (ACS) in patients presenting without persistent ST-segment elevation

2007, Diabetic heart disease
Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases

2007, Cardiovascular Disease Prevention – Risk Assessment and Management
CVD Prevention in clinical practice (European Guidelines on)

2007, Hypertension
Arterial Hypertension (Management of)

2006, Arrhythmias
Ventricular Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death (ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for Management of Patients With)

2006, Chronic Ischaemic Heart Disease (IHD)
Stable Angina Pectoris (Management of)

2004, Pericardial Disease
Pericardial Diseases (Guidelines on the Diagnosis and Management of)

2004, Clinical pharmacology
B-Adrenergic Receptor Blockers (Expert Consensus Document on)

2004, Clinical pharmacology
Antiplatelet Agents (Expert Consensus Document on the Use of)

LATVIJAS KARDIOLOGU BIEDRĪBAS VADLĪNIJAS

 

Angiotensīna receptoru neprilizīna inhibitori (ARNI) hroniskas sirds mazspējas ar samazinātu kreisā kambara izsviedes frakciju ārstēšanā. Lasīt šeit

Insulta profilakse pacientiem ar mirdzaritmiju. 2017. Lasīt šeit

LKB metodiskās rekomendācijas transtorakālajā ehokardiogrāfijā. 2015. Lasīt šeit

Beta adrenoblokatoru lietošanas nozīme kardioloģijā. 2014. Lasīt šeit

Antikoagulantu lietošana pacientiem ar ātriju fibrilāciju kardioemboliskā insulta novēršanai. 2013. Lasīt šeit

Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas. 2013. Lasīt šeit

LKB Zinātniskais nolēmums Fenofibrāta lietošana aterogēnās dislipidēmijas un hipertrigliceridēmijas korekcijai. 2012. Lasīt šeit

LKB Zinātniskais nolēmums Preoperatīvā  kardiālā riska novērtējums un kardiālo pacientu aprūpe perioperatīvajā periodā nekardiālaja ķirurģijā. 2012. Lasīt šeit

LKB Zinātniskais nolēmums Enerģētiskā metabolisma korekcijas iespējas hroniskas konorārās sirds slimības ārstēšanā. 2012. Lasīt šeit

Akūta koronāra sindroma (AKS) diagnostikas, loģistikas un ārstēšanas vadlīnijas. 2011. Lasīt šeit

AKS vadlīniju labojumi. 2011. Lasīt šeit

Kardiovaskulāro slimību (KVS) profilakses vadlīnijas. 2007. Lasīt šeit

Latvijas Kardiologu biedrības 2010. gada pavasara konsensus dokuments Ātriju Mirgošanas ārstēšanā. 2010. Lasīt šeit

Augsti koncentrētu un attīrītu omega-3 polinepiesātināto taukskābju pielietošana miokarda infarkta sekundārajā profilaksē. 2005. Lasīt šeit

Palielinātas sirdsdarbības frekvences novērtēšana un korekcija koronārās sirds slimības pacientiem ar sinusa ritmu. 2010. Lasīt šeit

Fiziskās slodzes testi. 2007. Lasīt šeit

Stabila stenokardija vadlīnijas. 2007. Lasīt šeit