15 June, 2011

  • 18:00 – 20:00

    • Basketball game
      Latvia vs. International

Venue: Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
Address: Āgenskalna iela 21 a, Rīga