14.30 Reģistrācija
15.00 – 15.45 Dislipidēmiju vadlīnijas, jaunie mērķi, ģimenes hiperholesterinēmija.
Prof. Gustavs Latkovskis
15.45 – 16.20 Iekaisums kā aterosklerozes riska faktors vai marķieris.
Dr. Sanda Jēgere
16.55 – 17.05 Revaskularizācija pacientiem ar hronisku koronāru sindromu – vai un kā išēmija jāārstē jauno pētījumu kontekstā.
Prof. Andrejs Ērglis
16.55 – 17.05 Jauns informatīvs materiāls par holesterīnu pacientiem.
Inese Mauriņa
17.05 – 17.20 Zāļu starptautiskā nepatentētā nosaukuma (SNN) izrakstīšana kompensējamo zāļu receptēs un patentbrīvās zāles.
NVD, ZVA speciālisti
17.20 – 17.40 Apaļā galda diskusija.
17.40 Sarunas neformālā gaisotnē pie tases kafijas.

 

Par dalību sēdē tiek piešķirti 3TIP.