Programma

Latvijas Kardiologu biedrība un un Latvijas Aterotrombozes biedrība aicina uz sēdi


ARTERIĀLĀS HIPERTENSIJAS AKTUALITĀTES


2014. gada 17. aprīlī

Maritim Park hotel, Slokas iela 1, Rīga

PROGRAMMĀ:

14:00 – 15:00     Reģistrācija

15:00 – 15:30     Kāpēc arteriālā hipertensija joprojām ir aktuāla sabiedrības
veselības 
problēma? /
Dr. med. V. Dzērve

15:30 – 16:00     Arteriālās hipertensijas aktualitātes./
Prof. A. Ērglis

16:00 – 16:30     Arteriālās hipertensijas mērķa orgānubojājumi: nieres. /
Prof. H. Čerņevskis

16:30 – 17:00     Arteriālā hipertensija un cerebrovaskulārās slimības. /
Doc. E. Miglāne

17:00 – 17:10      Abbott infomācija

 

Sēdi atbalsta: Abbott