LKB SĒDE

Akūts konorārs sindroms
2012. gada 12.aprīlī plkst. 15:30
Viesnīcas “Radisson Blu Latvija Hotel” konferenču zālē “Alfa” Elizabetes ielā 55, Rīgā
Sēdi vada prof. Andrejs Ērglis un prof. Andrejs Kalvelis


Programmā:

14:30 – 15:30 Reģistrācija

15:30 – 16:20 GI aizsardzība lietojot duālo antitrombotisko terapiju. Diskusijas / Prof. A.Ērglis

16:20 – 17:00 National experience on implementing International Guidelines according to the local realities – protocols in Estonia. Diskusijas / Dr.T.Marandi

17:00 – 17:30 AKS reģistra 2011.gada datu analīze / Dr.A.Mača

17:30 – 17:40 AstraZeneca aktualitātes kardioloģijā

Semināra dalībniekiem tiks izsniegti LKB sertifikāti ar LĀB apstiprinātiem kredītpunktiem.

Support