Jauna pieeja dislipidēmijas ārstēšanā  

Sēdi vada: prof. Andrejs Ērglis un prof. Gustavs Latkovskis    

Atbalsta: AMGEN

2017. gada 13. aprīlī plkst. 15:00

Latvijas Nacionālās bibliotēkas “Ziedoņa zāle”,

Mūkusalas iela 3, Rīga

14.00 – 15.00 Reģistrācija

15:00 – 15:30 Jaunas iespējas dislipidēmiju ārstēšanā pacientiem ar ļoti
augstu kardiovaskulāro risku

Prof. Andrejs Ērglis

15:30 – 16:00 Vai izteikta ZBL-H līmeņa pazemināšana var veicināt aterosklerozes
regresiju?

Dr. Sanda Jēgere

16:00 – 16:30 Aktualitātes ģimenes hiperholesterinēmijas jomā

Prof. Gustavs Latkovskis

16:30 – 17:00 2016. gada Eiropas vadlīnijas dislipidēmijas ārstēšanā

Dr. med. Iveta Mintāle

Par dalību sēdē tiek piešķirti 2,7 TIP
AUTOSTĀVVIETA
Konferences dalībniekiem tiek piešķirta 50% atlaide autostāvvietai. Iebraucot stāvvietā, ir jāpaņem talons. Apmaksa ir jāveic bibliotēkas informācijas stendā, pieminot dalību konferencē. Izmaksas par sēdes laiku, ieskaitot vakariņas, nepārsniegs 5 EUR.