Latvijas Kardiologu biedrības sēde

SIRDS MAZSPĒJA

Atbalsta:
Sēdi vada:  Prof.  Andrejs Ērglis, Dr. Ginta Kamzola
2018. gada 15. februārī
Bellevue Park Hotel Riga,
Slokas ielā 1, Rīgā

Programma:
14:00 – 15:00 Reģistrācija
15:00 – 15:30 Sirds mazspējas dažādās “sejas”
Prof. Andrejs Ērglis
15:30 – 16:00 Funkcionālā mitrālā regurgitācija sirds mazspējas pacientiem
Dr. Ginta Kamzola
16:00 – 16:30 Hroniskas sirds mazspējas ārstēšanas principi
pacientiem ar GFĀ < 60 ml/min
Doc. Viktorija Kuzema
16:30 – 16:50 Mehāniskās palīgcirkulācijas ierīces: 10 gadu pieredze Latvijā
Dr. Ints Putniņš

 

Par dalību sēdē tiks piešķirti 2,7 TIP.