PROGRAMMA

LATVIJAS KARDIOLOGU BIEDRĪBAS KOPSAPULCE                                                
SEMINĀRS „EHOKARDIOGRĀFIJA: NO ATTĒLA LĪDZ  ĀRSTĒŠANAI”

2013. gada 8. februārī, Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīga

Reģistrācija no plkst 13:30

PLKST. 14:00 KARDIOLOGU BIEDRĪBAS KOPSAPULCE

1.   BIEDRĪBAS ATSKAITE 2010 – 2012 / ANDREJS ĒRGLIS
2.   STATŪTU GROZĪJUMI / VILNIS DZĒRVE
3.   BIEDRĪBAS VALDES, SERTIFIKĀCIJAS un REVĪZIJAS KOMISIJAS VĒLĒŠANAS

PLKST. 15:00 SEMINĀRS „EHOKARDIOGRĀFIJA: NO ATTĒLA LĪDZ  ĀRSTĒŠANAI”

1.   EHOKARDIOGRĀFIJAS LOMA PACIENTA KARDIOVASKULĀRĀ RISKA NOVĒRTĒŠANĀ / ARTJOMS KAĻIŅINS  (35 min + 10 min diskusija)
2.   VAI SIRDS KREISĀ KAMBARA SISTOLISKĀ FUNKCIJA UN IZSVIEDES FRAKCIJA IR SINONĪMI? / GINTA KAMZOLA (30 min + 10 min diskusija)
3.   SIRDS VĀRSTUĻU PATOLOĢIJA: KO SAKA 2012.G.VADLĪNIJAS / AINARS RUDZĪTIS (35 min + 10 min diskusija)
4.   TEHNISKIE JAUNUMI 60 GADUS PĒC PIRMĀS EHOKARDIOGRAMMAS / ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA


Semināra dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti ar LĀB apstiprinātiem 2,5 tālākizglītības kredītpunktiem.


SEMINĀRU ATBALSTA: ARBOR MEDICAL KORPORĀCIJA