EHOKARDIOGRĀFIJAS DARBA GRUPAS SĒDE

16. decembris, plkst. 13:30

Viesnīca “Monika Centrum”, Elizabetes iela 21, Rīga.

Programma:

13:30 – 13:45 LKB Ehokardiogrāfijas darba grupas aktualitātes.
                      Dr. med. A. Kalinin.
13:45 – 14:30 Eiropas un Amerikas Ehokardiogrāfijas biedrības 2016. gada
                      vadlīnijas: “Kreisā kambara diastolsikās funkcijas novērtēšana.” Kas jauns?
                      Dr. med. A. Kalinin.
14:30 – 15:15 Protezētie vārstuļi: 2016.g. rekomendācijas vizuālajā diagnostikā.
                       Dr. M. Berzina.