LATVIJAS KARDIOLOGU BIEDRĪBAS KONFERENCE

1. daļa

Joint Session of Latvian Society of Cardiology and European Heart Journal: The Year in Cardiovascular Medicine (angļu valodā)

Chairperson: Andrejs Erglis (Latvian Society of Cardiology), Petar M. Seferovic (EHJ Co-editor), Filippo Crea (EHJ, Editor-in-chief)

14.00 Opening. Andrejs Erglis, Latvian Society of Cardiology.

14.05 The Year in valvular heart disease. Helmut Baumgartner, European Heart Journal.

14.20 Questions. Discussion.

14.30 Maintaining heart health in the modern era: beyond the revascularization. Andrejs Erglis, Latvian Society of Cardiology.

15.00 Questions. Discussion.

15.10 The Year in arrhythmias. Harry Crijns, European Heart Journal.

15.25 Questions. Discussion.

15.35 What is hidden behind yellow pixels? From vulnerable plaque to a vulnerable patient. Karlis Trusinskis, Latvian Society of Cardiology.

15.50 Questions. Discussion.

16.00 Closing.

 

2. daļa

Latvijas Kardiologu biedrības atskaites-vēlēšanu sapulce

16:00 LKB Valdes darbība 2017-2021.g. Andrejs Ērglis, LKB prezidents

16:40 LKB finansiālā darbība. Laila Rubule, grāmatvede/revidente

16:50 Valdes un sertifikācijas komisijas vēlēšanas

 

Par dalību konferencē tiek piešķirti 2,7 TIP, ja dalībnieks konferencei ir pieslēdzies ar pilnu vārdu un uzvārdu un visu konferences laiku.

Aicinām reģistrēties ŠEIT

Reģistrējoties uzreiz saņemsiet Zoom saiti dalībai konferencē.