“Dislipidēmija: veca problēma, jauni risinājumi”

Sēdi vada prof. Andrejs Ērglis un prof. Gustavs Latkovskis

Atbalsta:

2016. gada 26. maijā plkst.15:00
Bellevue Park Hotel Riga
Slokas ielā 1, Rīgā

Programma:

14:00               Reģistrācija

15:00 – 15:30   Dislipidēmijas ārstēšana pacientiem ar augstu kardiovaskulāro
risku.

Prof. Andrejs Ērglis

15:30 – 16:00   ZBL holesterīns – jo zemāks, jo labāk.

Dr. Sanda Jēgere

16:00 – 16:30  PCSK9 inhibīcija: jauns un efektīvs ZBL holesterīna pazemināšanas
veids.

Dr. Iveta Mintāle

16:30 – 17:00  Kā un kādēļ uzlabot ģimenes hiperholesterinēmijas diagnostiku un
ārstēšanu?

Prof. Gustavs Latkovskis

Par dalību sēdē tiks piešķirti 2,7 TIP.