Kā tikt galā ar šī gadsimta kardiovaskulāro slimību „milžiem” – Miokarda infarktu un galvas smadzeņu insultu?

Sēdi vada: prof. Andrejs Ērglis, dr. med. Vilnis Dzērve un asoc. prof. Kārlis Trušinskis

14.00 Reģistrācija 
15.00 – 15.20 Milžu cīņas kardioloģijā šodien un turpmākajās desmitgadēs
Prof. Andrejs Ērglis
15.20 – 15.40 Kā uzvarēt ZBL-H un apturēt aterosklerozi?
Jaunāko vadlīniju konteksts
Asoc.prof. Kārlis Trušinskis
15.40 – 16:00 Edoksabāns – jauns ierocis cīņā ar insultu
Prof. Gustavs Latkovskis
16:00 – 16:10 SERVIER inovatīvie risinājumi kardiovaskulārās prognozes uzlabošanai
Dr. med. Inga Balode
16:10 – 16:30 Dislipidēmijas un hipertensijas aktualitātes primārajā profilaksē
Prof. Andrejs Kalvelis
16:30 – 16:50 Mūsdienīgi ieroči cīņai ar ātriju fibrilāciju 2019. gadā
Prof. Oskars Kalējs
16:50 – 17:00 Diskusijas

Noslēgumā uzkodas.

Par dalību sēdē tiks piešķirti 2,7 TIP.