2015. gada 20.februārī. plkst. 14:00

Maritim Park Hotel Riga (Event Plaza zāle), Slokas iela 1, Rīga

Programma:

14:00 – 14:40 Eiropas un Amerikas Ehokardiogrāfijas biedrības

                         2015. gada vadlīnijas: “Sirds kambaru kvantifikācija”.

                        A. Kaļiņins

14:40 – 15:00 LKB Ehokardiogrāfijas darba grupas vadītāja atskaite

                          par 4 gadiem.

                          A. Kaļiņins

15:00 – 15:45 LKB Ehokardiogrāfijas darba grupas valdes

                          un prezidenta pārvēlēšanas.

15:45 – 16:35 Eiropas Kardiologu biedrības 2014. gada vadlīnijas:

                         “Hipertrofiskā kardiomiopātija: diagnostika un menedžments”

                          A. Rudzītis