2018. gada 23. februāris

Viesnīca “Monika Centrum”, konferenču zāle “GLORY”

Elizabetes ielā 21, Rīgā

Programma:

13.00 – 14.00 Reģistrācija

14.00 – 14.45 Ehokardiogrāfija pacientiem ar iedzimtu sirdskaiti

Dr. A. Štrenge, BKUS, Paula Stradiņa KUS

14.45 – 15.15 Kas par daudz, tas par skādi

Dr. G. Kamzola, Paula Stradiņa KUS

15.15 – 15.25  “Merck” aktualitātes

15.25 – 16.15   Diskusija par standartprotokolu (novitātes, izmaiņas,

                        slēdzieni, kļūdas…)

                        Dr. med. A. Kalinin, Rīgas Austrumu KUS