Jaunumi

RISKA FAKTORU ŠĶĒRSGRIEZUMA PĒTĪJUMS

Aicinām iepazīties ar “Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījuma” gala ziņojumu šeit.