ŠĶĒRSGRIEZUMA PĒTĪJUMS 2019/2020

“Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījuma” pamatmērķis bija to hronisko neinfekcijas slimību un to veicinātājfaktoru izplatības noteikšana, kas visbūtiskāk ietekmē Latvijas iedzīvotāju veselību un prasa vislielākās veselības aprūpes izmaksas. 
 
Pētījumā piedalījās 4070 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 74 gadiem. Statistiskā paraugkopa tika veidota datorizētas nejaušinātas atlases rezultātā no Centrālās Statistikas pārvaldes “Mājokļu reģistra”, kurā iekļautas 1 209 756 personas.

Pētījuma rezultātā iegūta informācija par Latvijas pieaugušo iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu izplatību – smēķēšanu, alkohola lietošanu, uzturu, fizisko aktivitāti -, dati par mentālo veselību, veselības pašnovērtējumu, iedzīvotāju vēlmi mainīt uzvedību un citiem faktoriem, kā arī dati par Latvijas pieaugušo iedzīvotāju asinsspiedienu, cukura un holesterīna līmeni asinīs un ķermeņas masas indeksu.

Pētījumu veica Latvijas Universitātes Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts sadarbībā ar Centrālās statistikas pārvaldi un E.Gulbja laboratoriju laika posmā no 2018. gada 2. augusta līdz 2020. gada 31. augustam. Pētījuma autori: Andrejs Ērglis, Vilnis Dzērve-Tāluts, Iveta Bajāre. 

Pētījums tika realizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001). 

Pētījuma gala ziņojums: https://esparveselibu.lv/sites/default/files/2020-10/LATVIJAS%20IEDZĪVOTĀJU%20KARDIOVASKULĀRO%20%20UN%20CITU%20NEINFEKCIJAS%20SLIMĪBU%20RISKA%20FAKTORU%20ŠĶĒRSGRIEZUMA%20PĒTĪJUMS%20.pdf