Šķērsgriezuma pētījums 2019/2020

2019. gadā Latvijas Universitātes (LU) Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts uzsāka Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījumu, kas notiek pēc Veselības ministrijas pasūtījuma ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu

Pagājušajā gadā tika veiktas intervijas, mērījumi un asinsanalīzes nejaušināti atlasītiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 25 līdz 74 gadiem. Intervijā bija iekļauti vairāk nekā 150 jautājumi par veselības stāvokli, pašsajūtu, dzīvesveidu, iedzimtību. Pēc intervijas pētījuma dalībniekiem bija iespēja bez maksas veikt asinsanalīzes holesterīna un glikozes līmeņa noteikšanai asinīs, kā arī arteriālā asinsspiediena mērījumus.

 

Šobrīd notiek iegūto datu statistiskā apstrāde. Plānots, ka pirmie rezultāti tiks publiskoti 2020.gada rudenī. Iegūtie rezultāti palīdzēs novērtēt valsts veselības politikas un veselību veicinošo pasākumu efektivitāti, kā arī rast idejas situācijas uzlabošanai veselības jomā Latvijā.

Pētījums notiek Eiropas Sociālā fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.