Sirds CTA-FFRct analīze un kardiovaskulārs menedžments perifēro asinsvadu ķirurģijas pacientiem bez koronāras anamnēzes

Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Universitātes fonda mecenāta SIA MIKROTĪKLS un HeartFlow Inc. (ASV) atbalstītā projekta ietvaros trīs gadu garumā tika iegūtas jaunas zināšanas par ārstēšanas kvalitātes uzlabošanu un mirstības mazināšanu pacientiem, kuriem tiek veiktas asinsvadu operācijas.

Tika pētītas iespējas novērst kardiovaskulāro mirstību pacientiem, kuriem veic miega artērijas (insulta novēršanai) un kāju artēriju (amputāciju novēršanai) operācijas, kas ir būtiskas pacientu dzīvībai un dzīves kvalitātei. Vienlaikus daļai pacientu ir arī slimi sirds asinsvadi, kas pacientam var neradīt sūdzības, bet var izraisīt sirds infarktu vai pēkšņu nāvi pēc asinsvadu operācijas. Šo pacientu mirstība visā pasaulē slimnīcā ir 5%, bet 4 gados nomirst līdz 50% pacientu. Faktiski, pacienti tiek veiksmīgi revaskularizēti: pasargāti no smadzeņu insulta vai kājas amputācijas, bet nomirst sirds asinsvadu problēmu dēļ.

Projekta ietvaros pirmo reizi pasaulē sirds asinsvadi tika izvērtēti ar unikālu neinvazīvu metodi – FFRct –, lai savlaicīgi atklātu sirds asinsvadu bojājumus un nepieciešamības gadījumā tos labotu. Testējot šo metodi tika radīts algoritms asinsvadu ķirurģijas pacientu izvērtēšanai un ārstēšanai.

Projektā kopumā tika izvērtēti 300 pacienti, kuriem tika veiktas miega artērijas operācijas, un 270 pacienti, kuriem tika veiktas kāju asinsvadu operācijas. Sirds asinsvadus izmeklēja ar datortomogrāfiju Latvijā (Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā), tālāk šo informāciju apstrādāja ar superdatoru Amerikā (HeartFlow Inc. Kalifornijā) un iegūtos rezultātus analizēja multidisciplināra komanda (asinsvadu ķirurgs, kardiologs, anesteziologs, sirds ķirurgs, invazīvais kardiologs).

No 250 pacientiem, kuriem nebija nekādu kardiālu simptomu vai anamnēzē sirds asinsvadu problēmu, 68% pacientu konstatēja nozīmīgus sirds asinsvadu bojājumus – no tiem 63% pacientu veica koronāru ārstēšanu(angioplastiju, ievietojot stentu, vai sirds asinsvadu operāciju) 1 – 3 mēnešus pēc asinsvadu operācijas.

Pateicoties jaunajās tehnoloģijas iespējām un pacientu menedžmentam, divos gados no 270 izvērtētajiem pacientiem no iespējamas nāves izdevās paglābt 30 pacientus, bet no iespējama miokarda infarkta – 22 pacientus.

Šis projekts ir kā pierādījums un pamats lielāku pasaules multicentru pētījumu veikšanai, kas nākotnē varētu mainīt vadlīnijas pacientu ar perifēro asinsvadu patoloģiju ārstēšanai.

Projekta autori tika uzaicināti un prezentēja pētījuma rezultātus 15 starptautiskās konferencēs ASV, Dienvidkorejā, Izraēlā, Jaunzēlandē, Anglijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Spānijā un Vācijā.

Ir tapušas zinātniskas publikācijas starptautiski augsti vērtētos un citētos žurnālos: Vascular Disease Management, Journal of Vascular Surgery, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, kā arī žurnālā Latvijas Ārsts.

Journal of Vascular Surgery. Diagnosis and management of silent coronary ischemia in patients undergoing carotid endarterectomy