SHIFT pētījuma rezultāti

2009. gada 29. augustā Stokholmā, Eiropas Kardiologu biedrības ikgadējā kongresā tika paziņoti SHIFT pētījuma rezultāti – ivabradīna pievienošana standarta terapijai samazina nāves risku un hospitalizāciju sirds mazspējas dēļ 1. SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial) ir līdz šim lielākais pētījums par medikamentu ietekmi uz sirds mazspējas pacientu saslimstību un mirstību. Pētījuma rezultāti jau to paziņošanas dienā publicēti žurnālā The Lancet 2.

SHIFT tika iesaistīti vairāk kā 6500 sirds mazspējas pacienti no 37 valstīm. Pētījumā piedalījās arī pētnieki no Latvijas un 199 SHIFT pacienti bija no mūsu valsts. SHIFT Nacionālais Koordinators Latvijā pētījuma sākumā bija asociētais profesors Jānis Jirgensons†, vēlāk – asociētais profesors Andrejs Ērglis. Visiem pacientiem bija sirds mazspējas diagnoze un sirdsdarbības frekvence ≥70 x/min. Pacienti tika novēroti vidēji 23 mēnešus. Rezultāti pierādīja ivabradīna (medikaments, kas specifiski samazina sirdsdarbības frekvenci) spēju uzlabot prognozi sirds mazspējas pacientiem. Pētījuma primārais galamērķis (to veidoja kardiovaskulārās nāves un hospitalizācijas sirds mazspējas dēļ gadījumu summa) tika nozīmīgi samazināts par 18% (p<0,0001). Tāpat ivabradīns par ceturtdaļu – 26% – samazināja mirstību sirds mazspējas dēļ (p=0,014) un hospitalizāciju sirds mazspējas dēļ (p<0,0001). Pozitīvais ieguvums no ivabradīna lietošanas tika novērots ļoti ātri – jau pēc trīs mēnešu terapijas. Pie tam – SHIFT pētījumā iekļautie pacienti jau sākotnēji tika ļoti labi ārstēti un saņēma vadlīnijās rekomendēto sirds mazspējas terapiju (beta blokatorus, angiotensīna konvertējošā enzīma inhibitorus, diurētiskos līdzekļus, aldosterona antagonistus). SHIFT apstiprināja arī ivabradīna labo panesamību pat tik nopietnā pacientu grupā kā sirds mazspējas slimnieki.

„Tagad – divdesmit gadus pēc angiotensīna konvertējoša enzīma inhibitoriem un desmit gadus pēc beta blokatoriem – mums ir jauns medikaments, kas pacientiem spēj glābt dzīvību”, uzsvēra SHIFT pētījuma līdzpriekšsēdētājs un pašreizējais Eiropas Kardiologu biedrības prezidents profesors Mišels Komažda (Michel Komajda) no Francijas.

Hroniska sirds mazspēja ir ļoti nopietna un pieaugoša medicīniska problēma, kas skar 2-3% no kopējās populācijas. Tās rezultātā sirds nepietiekami pilda sūkņa funkciju un nespēj efektīvi apgādāt audus ar asinīm atbilstoši organisma vajadzībām. Sirds mazspēja ir nopietns slogs veselības aprūpei un ekonomikai kopumā. Eiropā 10% no visām veselības aprūpes izmaksām sastāda izdevumi sirds mazspējas dēļ. Puse no sirds mazspējas pacientiem mirst četru gadu laikā 3.

Ivabradīns ir inovatīvs medikaments, kas līdz šim tika lietots stenokardijas ārstēšanā, jo samazina simptomus, miokarda išēmiju un koronāro notikumu risku. SHIFT pētījums pierādīja medikamenta spēju uzlabot prognozi sirds mazspējas pacientiem.

SHIFT ir pirmais pētījums, kas pierādīja, ka izolēti samazinot sirdsdarbības ātrumu, samazinās mirstība un hospitalizācija sirds mazspējas pacientiem. Tas apstiprina, ka sirdsdarbības ātrumam ir būtiska loma slimības progresēšanā.

SHIFT līdzpriekšsēdētājs profesors Karls Svedbergs (Carl Swedberg) no Zviedrijas teica: „SHIFT pētījumam ir svarīga klīniska nozīme. Tas apliecina, ka palielināta sirdsdarbības frekvence ir kaitīga sirds mazspējas pacientiem. Mums jānosaka sirdsdarbības frekvence visiem sirds mazspējas pacientiem un, ja tā ir virs 70 sitieniem minūtē, jāapsver sirdsdarbības ātruma samazināšana ar ivabradīnu neatkarīgi no pacientu sākotnējās terapijas.”

SHIFT pētījuma dizains.

SHIFT ir randomizēts, dubultakls pētījums, kas salīdzināja ivabradūna un placebo ietekmi uz kardiovaskulārajiem notikumiem pacientiem ar vidēji smagu un smagu sirds mazspēju, zemu kreisā kambara izsviedes frakciju un sirdsdarbības frekvenci ≥70 x/min. Pētījums mērķis bija noteikt, vai If inhibitors samazina kardiovaskulāros notikumus, slimības simptomus un uzlabo dzīves kvalitāti pacientiem ar hronisku sirds mazspēju un sistolisku disfunkciju, kas saņem standarta terapiju.

Standarta terapija sevī iekļāva beta blokatoru, angiotensīna konvertējošā enzīma inhibitoru un/vai angiotensīna II receptoru blokatoru, diurētisko līdzekļu un aldosterona antagonistu terapiju. Jau sākotnēji 89% pacientu saņēma beta blokatorus un angiotensīna konvertējošā enzīma inhibitorus, vairāk kā 50% pacientu saņēma aldosterona antagonistus.

Atsauces.
1. 2010. gada 29. augusta Hotline 1 sesija, Eiropas Kardiologu biedrības 2010. gada kongress
2. Swedberg K, et al. Beneficial effects of ivabradin on outcomes in chronic heart failure. The Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial (SHIFT). Lancet. Online 29th August 2010
3. ESC guidelines 2008