IgG antivielu pret Sars-Cov-2 izplatības pilotpētījums