Dabas vielas un reziduālais kardiovaskulārais risks

Pēdējo 20 gadu laikā par profilaktiskās medicīnas stūrakmeni ir izveidojusies veselības riska faktoru pārvaldība. Sevišķi nozīmīga tā ir sirds un asinsvadu slimību jomā. Kā piemēru var minēt pētījumu rezultātus par kombinētu riska faktoru ietekmes samazināšanu: samazinot arteriālo asinsspiedienu un kopējo holesterīnu katru par 10% kopējais kardiovaskulārais risks samazinās par 45%. Tomēr, lai gan ir vispusīgi izkopta riska faktoru algoritmu izmantošana, bieži kardiovaskulāro risku neizdodas samazināt līdz nenozīmīgam. Šādam atlieku jeb reziduālajam riskam tiek pievērsta arvien lielāka pētnieku un praktiķu uzmanība. Kardioloģijā visnozīmīgākais no mirstības samazināšanas viedokļa ir t.s. lipīdu atkarīgais reziduālais risks, kura ietekmes mazināšana ir būtiska kardioloģijas problēma. Rakstā demonstrēti pētījuma rezultāti par dabas vielu – polifenolu – nozīmi lipīdu atkarīgā reziduālā riska samazināšanā.

Ar pētījumu varat iepazīties klikšķinot šeit.