Medijos

Par ko stāsta koronarās sirds slimības sekundāras profilakses pētījumi Latvijā pēdējo 15 gadu periodā. Andrejs Ērglis, Vilnis Dzērve u.c. / Latvijas Ārsts

Atbalstītāji