Medijos

Neatliekamie stāvokļi asiņošanas gadījuma. Rīcība un ārstēšana antikoagulantu izraisītas asiņošanas gadījumā. Svetlana Ratobiļska, Ralfs Zuzāns. / Latvijas Ārsts

Atbalstītāji