Medijos

Latvijas pieredze transkatetrāla aortas vārstuļa implantācijā. Ainārs Rudzītis, Aļona Grāve, Andrejs Ērglis / Latvijas Ārsts

Atbalstītāji