Medijos

Kardioemboliskā insulta nefarmakoloģiska profilakse ātriju fibrilācijas pacientiem. Ainārs Rudzītis, Inga Narbute, Aļona Grāve, Andrejs Ērglis, Santa Strazdiņa, Irina Cgojeva-Sproģe / Latvijas Ārsts

Atbalstītāji