Medijos

Hroniska sirds mazspēja ar samazinātu un saglabātu izsviedes frakciju. Zane Spāre / Materia Medicus

Atbalstītāji