Medijos

Hipoglikēmiskie medikamenti un kardiovaskulārie riski 2. tipa cukura diabēta pacientiem. Ginta Kamzola / Latvijas Ārsts

Atbalstītāji