Programma

Latvijas Kardiologu biedrība aicina uz sēdi
BETA ADRENOBLOKATORI KARDIOLOĢIJĀ

2014. gada 24. janvārī
Radisson Blu Hotel Latvija konferenču telpā Alfa
Rīgā, Elizabetes ielā 55

PROGRAMMĀ:

13:00 – 14:00     Reģistrācija, kafija

14:00 – 14:30     SNS aktivācijas labvēlīgie un nevēlamie kardiovaskulārie efekti /
Prof. Andrejs Kalvelis

14:30 – 15:10     Beta adrenoblokatori kardioloģijā /
Prof. Andrejs Ērglis

15:10 – 15:25     Beta adrenoblokatoru evolūcija klīniskajā praksē
(klīniskais gadījums)
 /
Dr. Marina Kovaļova

15:25 – 15:30     Diskusija 

15:30 – 15:50     Beta adrenoblokatori un «citas» kardiālās indikācijas /
Dr. Ainārs Rudzītis

15:50 – 15:55     MERCK SERONO aktualitātes /
Guntars Baltgailis

15:55 – 16:00     Noslēgums

Sēdi atbalsta: MERCK SERONO