Jaunumi

Zāļu riska mazināšanas materiāls DABIGATRĀNA ETEKSILĀTU saturošām zālēm

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) informē, ka 13.10.2023. ZVA ir saskaņojusi zāļu riska mazināšanas materiālu “IZGLĪTOJOŠS MATERIĀLS VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTAM”  dabigatrāna eteksilātu saturošām zālēm, versija 1.0; 10/2023.

Materiāls ir pievienots pie attiecīgajām zālēm Latvijas Zāļu reģistrā https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/?iss=1&q=Dabigatranum+etexilatum&IK-1=1&IK-2=2&NAC=on&SAT=on&DEC=on&ESC=on&ESI=on&PIM=on&RNE=on&CRN=on, kuras tiek izplatītas vai tiek plānotas izplatīt Latvijā -, kā arī ir pievienots šīs vēstules pielikumā.

Zāļu riska mazināšanas materiāli ietver brīdinājumu par būtiskiem šo zāļu riskiem un ārstam svarīgus ieteikumus to mazināšanai vai novēršanai.