Jaunumi

Zāļu ražotāji gatavi samazināt kompensējamo medikamentu cenas

Latvijā pārstāvētie starptautiskie zāļu ražotāji ir gatavi samazināt kompensējamo medikamentu cenas, piedāvājot kompromisu Veselības ministrijas izziņotajai jaunajai politiskajai iniciatīvai noteikt tā saukto pieļaujamo zāļu cenu “koridoru”, kas paredz iespēju ārstēties tikai ar lētākās izvēles medikamentiem. Zāļu ražotāju priekšlikums ļautu kompensējamo zāļu sarakstā saglabāt ievērojami vairāk zāļu, pasargājot pacientus no nepieciešamības mainīt līdzšinējo ārstēšanu vai arī turpmāk medikamentus pirkt par pilnu cenu, informē biedrības “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” izpilddirektors Valters Bolēvics.

Minēto priekšlikumu kopā ar vēl virkni ierosinājumu Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA) iesniegusi Veselības ministrijai (VM), kas ceturtdien, 10.maijā rīko sabiedrisko apspriedi par izstrādātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”.

„Kaut gan Veselības ministrija ir deklarējusi, ka plānoto izmaiņu mērķis ir padarīt kompensējamās zāles pacientiem pieejamākas, zāļu ražotāju veiktie aprēķini liecina, ka praksē šo pārmaiņu īstenošanai ir izvēlēts diskutabls mehānisms – lineāra salīdzinoši dārgāko zāļu svītrošana no kompensējamo zāļu sistēmas. Tas liks no šī saraksta pazust ļoti daudzām pacientiem vajadzīgām, praksē pārbaudītām un efektīvām zālēm, kas maksā vien eiro vai pāris dārgāk par tām, ko pacienti lieto šobrīd,” saka V.Bolēvics.

SIFFA, veicot aprēķinus par plānoto izmaiņu potenciālo ietekmi uz kardioloģijas un diabēta diagnožu pacientu grupām, kas pacientu skaita ziņā ir lielākās, secinājusi, ka VM iecere ietekmētu 132 000 kardioloģijas un diabēta pacientus, jo 88 medikamenti, kuru cena ir >+100% virs references, var tikt svītroti no kompensējamo zāļu sistēmas, kaut gan to cena daudzos gadījumos ir tikai par pāris eiro augstāka nekā references cena. Līdz ar to šai pacientu grupai varētu nākties mainīt līdzšinējo ārstēšanu vai arī turpmāk medikamentus pirkt par pilnu cenu, norāda V.Bolēvics.

„Tāpēc SIFFA aicina Veselības ministriju noteikt, ka starpība starp A sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču references cenu vai lētāko cenu viena zāļu vispārīgā nosaukuma ietvaros un attiecīgās grupas zāļu vai medicīnisko ierīču augstāko cenu nedrīkst pārsniegt 100 % vai 0,14 eiro par vispārējo zāļu nosaukumu dienā, piemērojot augstāko starpību. Šāds priekšlikums ietekmētu mazāku pacientu un medikamentu skaitu, proti, 24 600 pacientu un 40 medikamentu. Vienlaikus SIFFA būtu gatava aicināt visus medikamentu ražotājus attiecīgi samazināt medikamentu cenas, lai iekļautos šādā kompromisa variantā un medikamenti netiktu svītroti no kompensējamo zāļu sistēmas,” uzsver V.Bolēvics.

SIFFA vienlaikus norāda, ka Veselības ministrijas iecere par zāļu izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāju (ICER) strauju samazinājumu pēc būtības paredz apgrūtinājumus jaunākās paaudzes medikamentu nokļūšanai kompensējamo zāļu sarakstā. Tāpēc SIFFA aicina saglabāt esošo izmaksu efektivitātes pieauguma rādītāju. Latvija jauno kompensējamo medikamentu pieejamības ziņā ir pēdējā vietā Eiropā. Eiropas Zāļu ražotāju asociācijas (EFPIA) apkopojums pērn pavasarī liecina, ka no 112 Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētajām jaunajām zālēm Latvijā tiek kompensētas tikai 9, kamēr Lietuvā – 30, bet Igaunijā – 19.

SIFFA pauž atzinību un atbalsta minēto MK noteikumu grozījumiem, kas paredz par kompensējamo zāļu izmaksu efektivitātes rādītāju izmantot iegūtos kvalitatīvos dzīves gadus (QALY), vienlaikus norādot, ka izmaksu efektivitātes aprēķinos varēs tikt izmantoti tikai trīs terapeitiskās efektivitātes rādītāji – dzīves gadi, dzīves gadi bez progresijas vai iegūti kvalitatīvi dzīves gadi. SIFFA rosina ļaut izmantot arī citus terapeitiskās efektivitātes lielumus, jo diemžēl ļoti bieži trūkst informācijas, datu vai izmaksu, lai aprēķinos izmantotu iegūtos kvalitatīvos dzīves datus. „Šādas situācijas var veicināt to, ka medikamenti hronisku un invaliditāti izraisošu slimību ārstēšanai nebūs pieejami,” norāda V.Bolēvics.

SIFFA ir veikusi detalizētus aprēķinus par izstrādāto noteikuma projekta grozījumu ietekmi uz pacientiem un ir gatava šo informāciju darīt zināmu arī Veselības ministrijai, lai savstarpējā dialogā kopīgi ar nozari rastu pacientiem izdevīgāko risinājumu pieejamā finansējuma ietvaros.

Biedrība “Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija” Latvijā darbojas jau vairāk nekā 20 gadus un apvieno 19 biedrus – pasaulē vadošos uzņēmumus, kas ražo zāles, veic pētījumus, investē medikamentu attīstībā un sadarbojas ar veselības aprūpes jomu.

veselam.la.lv, 11. MAIJS, 2018