Jaunumi

Veselības nozares pārstāvjiem pasniedz atzinības un pateicības rakstus

Šodien, 15. novembrī, veselības ministre Ilze Viņķele veselības nozares darbiniekiem pasniedza Veselības ministrijas Atzinības un Pateicības rakstus, kā arī Ministru kabineta Atzinības rakstu, lai pateiktos sabiedrības veselības, veselības aprūpes un farmācijas nozares amatpersonām un darbiniekiem par ieguldīto darbu un nopelniem Latvijas Republikas attīstībā.

Ministru kabineta Atzinības raksts piešķirts:

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītājai Astrīdai Stirnai par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes organizēšanā un vadībā un aktīvu sabiedrisko darbu.

Veselības ministrijas Atzinības raksti piešķirti:

profesoram Viesturam Bokam par ieguldījumu Latvijas ķirurģijas jomas attīstībā, tās noturības un prestiža veicināšanā, medicīnas studentu un rezidentu apmācībā;

medicīnas doktoram, kardiologam Vilnim Dzērvem-Tālutam par ieguldījumu kardioloģijas jomas attīstībā un pētniecībā Latvijā;

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas internās medicīnas galvenajam speciālistam, profesoram Aivaram Lejniekam par ieguldījumu sabiedrības veselības aprūpē, veselības nozares politikas veidošanā un īstenošanā;

Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes docētājai Inārai Kalniņai par ilggadēju darbu un ieguldījumu ergoterapijas jomas attīstībā, un jauno speciālistu izglītošanā;

Rīgas Stradiņa universitātes vadošajam pētniekam Andrejam Šķesteram par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu pētniecībā – ģenētikas un biomedicīnas jomā;

Latvijas Plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centra plastikas ķirurgam Haraldam Adovičam par ilggadēju, profesionālu darbu ārsta profesijā, būtisku ieguldījumu mikroķirurģijas jomas attīstībā Latvijā un jauno kolēģu apmācībā;

Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Tiesu medicīnas ģenētikas un seroloģijas laboratorijas vadītājai, vecākās tiesu medicīnas ekspertei Aretai Sabulei par ilggadēju darbu un personīgo ieguldījumu Latvijas tiesu medicīnas attīstībā, jauno speciālistu apmācības un ekspertu kvalifikācijas nodrošināšanā, Latvijas tiesu medicīnas starptautiskās atpazīstamības veicināšanā;

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas virsmāsai Dacei Jakovickaipar ilggadēju, godprātīgu medicīnas māsas pienākumu pildīšanu, atbalsta sniegšanu pacientiem un to tuviniekiem;

Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstei Ingai Tanenbergai par godprātīgu Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” Neirorehabilitācijas nodaļas vadīšanu;

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas pneimonoloģijas galvenajam speciālistam Alvilam Kramam par ieguldījumu pulmonoloģisko pacientu diagnostikas un ārstēšanas darba uzlabošanā stacionārā;

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas stacionāra “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” Rīgas ambulatorās nodaļas virsmāsai Evitai Birauai par ieguldījumu veselības nozarē un jauno speciālistu apmācībā;

Rēzeknes slimnīcas vecmātei Irinai Baikovai par ilggadēju, profesionālu darbu vecmātes profesijā;

Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas Bērnu psihiatrijas nodaļas vadītājai, psihiatrei Tatjanai Mironovičai par ilggadēju un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu;

Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas valdes loceklei Maijai Ancveriņai par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības nozarē;

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Akūtas psihiatriskās nodaļas vadītājai, psihiatrei, narkoloģei, tiesu psihiatrijas ekspertei Ingrīdai Cerai par ilggadēju un godprātīgu darbu medicīnā, ieguldījumu jauno kolēģu apmācībā;

Jūras medicīnas centra ķirurgam Grigorijam Birukam par ilggadēju, profesionālu darbu, pildot ārsta pienākumus, ieguldījumu jauno mediķu izglītošanā;

Veselības centru apvienības Veselības centra ,,Pļavnieki” neiroloģei Dacei Bērziņai par godprātīgu, pašaizliedzīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu iedzīvotāju neiroloģisko slimību ārstēšanā un profilaksē, jauno mediķu izglītošanā;

Valmieras veselības centra bērnu neiroloģei Irīnai Zabolonskai par ilggadēju un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu.

Veselības ministrijas Pateicības raksti piešķirti:

Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas sanitāram/slimnieku kopējam Sandim Zanderam par godprātīgu un profesionālu darbu pacientu veselības aprūpē;

Rēzeknes slimnīcas zobārstei Jeļenai Vlasovai -Kitokai par ilggadēju un apzinīgu darbu pacientu mutes dobuma un zobu veselības saglabāšanā un slimību profilaksē;

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas virsārstam anesteziologam, reanimatologam Ģirtam Freijam par ilggadēju, profesionālu ārsta pienākumu pildīšanu un ieguldījumu jauno speciālistu izglītošanā;

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas māsai Marijai Ivaņenko par ilggadēju un godprātīgu darbu, pildot medicīnas māsas pienākumus;

Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas medicīnas māsai Gitai Rožkalnei par ilggadēju un godprātīgu darbu, pildot medicīnas māsas pienākumus;

Piejūras slimnīcas Psihiatriskās klīnikas galvenajai medicīnas māsai Indrai Zemei par ilggadēju, godprātīgu darbu garīgās veselības aprūpes māsas specialitātē un ieguldījumu jauno kolēģu apmācībā;

Saldus medicīnas centra ķirurgam Agnim Ļuļēnam par profesionālu un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu;

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja Izglītojošā darba nodaļas galvenajam speciālistam Valdim Ivaņinokam par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu muzejpedagoģijas programmu izstrādē, un muzeja apmeklētāju grupu vadīšanā;

Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļas vadītāja vietniecei Marinai Rimšai par ilggadēju, profesionālu un godprātīgu darbu, sniedzot būtisku ieguldījumu valsts veselības aprūpei paredzēto līdzekļu administrēšanā;

Valsts asinsdonoru centra ārstei-transfuzioloģei Irinai Rodinai par ilggadēju un godprātīgu ārsta pienākumu pildīšanu;

Veselības inspekcijas Veselības aprūpes departamenta Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļas vecākajai ārstei ekspertei Sarmītei Zeltiņai par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpes kvalitātes kontroles attīstībā Latvijā;

Veselības inspekcijas Veselības aprūpes departamenta vadītāja vietniecei Dacei Rozei par ilggadēju, godprātīgu darbu un sniegto ieguldījumu veselības aprūpes nozares politikas ieviešanā.