Jaunumi

Sveicam sirdsmāsiņas

Lepojamies un apsveicam!

It īpaši ar mūsu kolēģēm sirdsmāsiņām:

Ilgu Zemņicku, Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu Latvijas Kardioloģijas centra 39. Sirds ķirurģijas anestezioloģijas un intensīvās terapijas nodaļā.

Kitiju Rodi, Ķirurģiskās aprūpes māsu Latvijas Kardioloģijas centra Sirds ķirurģijas centra 16. Iegūto sirdskaišu ķirurģijas nodaļā.

Intu Ertmani, Ķirurģiskās aprūpes māsu Latvijas Kardioloģijas centra Sirds ķirurģijas centra 16. Iegūto sirdskaišu ķirurģijas nodaļā.