Jaunumi

Sirds operāciju paraugstundas Stradiņos. Baltic Summer 2022

16. un 17. jūnijā Paula Stradiņa Klīniskājā universitātes slimnīcā un Latvijas Universitātē invazīvie kardiologi, sirds ķirurgi un elektrofiziologi no Latvijas un citām Eiropas valstīm tikās 4 operāciju zālēs, diskusiju studijā un zinātniskās lekcijās, lai Latvijas kardiologi savās zināšanās un pieredzē arvien būtu starp līderiem pasaulē un pacienti iegūtu visaugstākās kvalitātes ārstēšanu.

Starptautiskais kongress Baltic Summer Latvijā tiek rīkots 19. gadu, pulcējot invazīvos kardiologus, sirds ķirurgus un elektrofiziologus no dažādām valstīm, lai praksē un diskusijās dalītos pieredzē.

Pirmā diena tika veltīta sarežģītām invazīvās kardioloģijas, sirds ķirurģijas un šogad arī elektrofizioloģijas operācijām 4 Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra operāciju zālēs ar mērķi vairot savstarpējās sadarbības un ārstēšanas kvalitāti ikdienā.

Operāciju norise tika translēta uz īpašu kongresam sagatavotu studiju, kur notika tiešsaistes diskusijas starp operējošajiem ārstiem operāciju zālēs un ekspertiem studijā. Kongresa norise tika pārraidīta tiešsaistē Zoom.

Konferences otrajā dienā ar lekcijām Latvijas Universitātē uzstājās kardiologi no Igaunijas, Japānas, Lielbritānijas, Lietuvas, Polijas, Šveices, Vācijas un Latvijas.

Kongresu tiešsaistē apmeklēja vairāk nekā 200 ārstu, medicīnas māsu un rezidentu.

Sirds ķirurgi uzmanību veltīja minimāli invazīvām vārstuļu operācijām. Latvijas sirds ķirurgu komandai pievienojās speciālisti no Drēzdenes Sirds ķirurģijas centra Vācijā – prof. Uts Kaperts (Utz Kappert) un Dr. Manuels Vilbrings (Manuel Willbring). Vairākiem pacientiem tika veiktas operācijas, kas koriģēs aortas vārstuļa un mitrālā vārstuļa patoloģiju. Operācijas būs mazinavazīvas, kas nozīmē, ka ķirurģiskā trauma jeb ķirurģiskie griezieni būs ievērojami mazāki nekā tas notiek ierastajās jeb tradicionālajās sirds operācijās, arī operācijas izpildes laiks būs īsāks.

Prof. Pēteris Stradiņš: “Pēdējos gados mazinvazīvas vārstuļu operācijas ir ieņēmušas būtisku lomu sirds ķirurģijā, jo svarīga ir ārstēšanas rezultāta noturība ilgtermiņā un pacientu dzīves kvalitāte. Ar mazinavzīvu sirds ķirurģiju Latvijā nodarbojamies jau vairākus gadus, taču tieši Drēzdenes ķirurgu izstrādātā pieeja šo sarežģīto operāciju padara salīdzinoši vienkāršāku un finansiāli pieejamāku, tāpēc uzskatām to par ļoti perspektīvu sirds ķirurģijas attīstības virzienu.”

Elektrofiziologi kongresa laikā demonstrēja divas jaunas metodes aritmiju ārstēšanā, pielietojot jaunāko krioablācijas tehnoloģiju mirdzaritmijas ārstēšanai un ablācijas metodi supraventrikulāru aritmiju ārstēšanai. Abi aritmiju veidi ir bieži sastopami un ļoti simptomātiski un ir situācijas, kad augstāk minētās ārstēšanas metodes ir vienīgās, kas pacientiem var atgriezt dzīves kvalitāti. Dr. Kaspars Kupics: “Šajās dienās Stradiņa slimnīcā sadarbībā ar kolēģiem no citām valstīm apguvām arī attālinātu sirds stimulatoru programmēšanu. Turpmāk, izmantojot ļoti detalizētas un specifiskas datorizētas sistēmas, varēsim attālināti palīdzēt pacientiem ar sarežģītām aritmijām.”

Invazīvie kardiologi veica virkni mazinvazīvu operāciju koronāro artēriju izpētei un ārstēšanai, kā arī vairākas netipiskas strukturālo sirdskaišu korekcijas.

Prof. Andrejs Ērglis: “Pirms 20 gadiem berlīnē tikāmies ar Prof. Peteru Evertu (Peter Ewert), kurš tur vadīja bērnu invazīvās kardioloģijas nodaļu, daudz no viņa mācījāmies un sākām attīstīt aortas koarktāciju un citu iedzimtu sirdskaišu ārstēšanu arī cilvēkiem jau pieaugušā vecumā. Nākamā mūsu tikšanās bija 2008. gadā jau Rīgā. Šodien Prof. Everts ir Latvijā, tagad jau esot Minhenes Sirds Centra Iedzimto sirdskaišu un bērnu kardioloģijas klīnikas vadītājs, un palīdz mums attīstīt ļoti interesantu un vajadzīgu jomu – iedzimto sirds kaišu atkārtotu vai esošu ārstēšanu jau cilvēkiem pieaugušo vecumā. Tā ir pietiekami visaptveroša un liela, bet mazliet aizmirsta kardioloģijas sadaļa.  Nejauši, bet jau uzreiz pasaules interesi ieguva notikums, ka vienas darba dienas laikā četriem pacientiem mēs implantējām transkatetru vārstuli četrās dažādās vārstuļu pozīcijās, atgādinot, ka sirdij ir četri vārstuļi – aortālais, mitrālais, trikuspidālais un pulmonālais. Jāatzīmē, ka jaunākajai pacientei bija 20 gadi. Apsveicu mūs un mūsu pacientus ar atkārtotu sirds komandas stiprināšanu, iemaņu un zināšanu pilnveidi un – ar jaunajām iespējām un jaunu dzīves kvalitāti Latvijā!”

Kongresu atklāja Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rinalds Muciņš, valdes locekles Ilze Kreicberga un Eva Strīķe, Sirds ķiruruģijas centra vadītājs prof. Pēteris Stradiņš un Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs prof. Andrejs Ērglis.

.

.

.

.

.

.

.