Jaunumi

Profesoram Andrejam Ērglim par oriģināla pētījuma rezultātiem sirds ķirurģijā pasniegta Latvijas Universitātes balva

Latvijas Universitāte (LU) 1. februārī LU darbinieku sapulcē pasniedza LU Gada balvas gan zinātniekiem un pētniekiem, gan pedagogiem. LU Gada balvas tiek piešķirtas reizi akadēmiskajā gadā.

LU rektors profesors Mārcis Auziņš atskatījās uz paveikto 2012.gadā, uzsvēra pārmaiņu nozīmi un nepieciešamību augstākajā izglītībā, zinātnē un likumdošanā, informē LU preses centrs.

LU balva par sasniegumiem zinātnē tika pasniegta septiņiem zinātniekiem – Bioloģijas fakultātes profesoram Jurim Imantam Aivaram par zinātniskās skolas izveidošanu cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, Ekonomikas un vadības fakultātes profesoram Pēterim Zvidriņam par zinātniskās skolas izveidošanu demogrāfijā, Kardioloģijas zinātniskā institūta vadošajam pētniekam un Medicīnas fakultātes profesoram Andrejam Ērglim par oriģināla pētījuma rezultātiem sirds ķirurģijā, Sociālo zinātņu fakultātes docentam Ivaram Ījabam par oriģināla pētījuma rezultātiem politikas zinātnē, Aivaram Vembrim par izcilu promocijas darbu cietvielu fizikā „Piraniliden fragmentu saturošu krāsvielu optiskās un optoelektriskās īpašības”, Sandim Laimem par oriģināla pētījuma rezultātiem humanitārajās zinātnēs „Raganu tradīcija Ziemeļaustrumu Latvijā” un LU Datorikas fakultātes profesoram Andrim Ambainim par jaunas zinātnieku grupas izveidošanu kvantu skaitļošanas zinātnē.

ektora atzinības raksts par pirmā Baltijas Mikrobiologu kongresa organizēšanu un aktīvu darbību Latvijas mikrobiologu starptautiskās sadarbības veicināšanā piešķirts LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta vadošajam pētniekam Aleksandram Rapoportam.

LU zinātnes komunikācijas balvu „Mēneša pētnieks” par spēju izskaidrot sarežģīto vienkārši un aizraujoši saņēma Bioloģijas fakultātes profesors Guntis Brūmelis. Balvas ieguvēju noteica portāla lasītāju un žūrijas balsojums.

Savukārt LU balvu skolotājiem un skolas direktoram piešķir, lai izceltu un atbalstītu tos Latvijas skolu skolotājus un direktorus, kas devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām Universitātē.

Balvu „Gada skolotājs” ieguva Smiltenes ģimnāzijas ķīmijas skolotājs Jānis Celmiņš un Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas vēstures skolotājs Jānis Arājs. Balva „Gada skolas direktors” piešķirta Daugavpils krievu vidusskolas – liceja direktoram Jevgeņijam Timošenko.

Par 2012.gada labākajiem LU darbiniekiem, kas tika noteikti, ņemot vērā elektroniskās aptaujas rezultātus LU portālā, atzīta Ekonomikas un vadības fakultātes studiju metodiķe Skaidrīte Butlere un LU Studentu servisa direktora vietniece Inese Leduskrasta.

Rektora pateicība tika Atim Peičam par godprātīgu darbu, profesionāli vadot LU Bibliotēkas – Kerkoviusa nama – renovāciju. Savukārt Ekonomikas un vadības fakultātes bijušajam dekānam Mārim Purgailim rektors izteica pateicību par godprātīgu darbu, vadot fakultāti, un uzdāvināja LU jubilejas sudraba monētu.