Jaunumi

Prof. Oskars Kalējs ievēlēts par LZA korespondētājlocekli. Apsveicam!

2022. gada 24. novembrī, aizklāti balsojot, LZA pilnsapulce par LZA jaunajiem locekļiem ievēlēja piecus īstenos locekļus, sešus ārzemju locekļus un vienu goda locekli, kā arī četrpadsmit korespondētājlocekļus. Sveicam!

Īstenie locekļi

Kristiāna Ābele – Dr.art. (2011). Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta direktore, vadošā pētniece.

Dainis Krieviņš – Dr.med. (1993). Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Asinsvadu ķirurģijas un Invazīvās radioloģijas centra vadītājs, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors.

Zaiga Krišjāne – Dr.geogr. (1998). Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes profesore.

Nils Rostoks – Dr.biol. (1999). Latvijas Biomedicīnas pētniecības un studiju centra direktors, Latvijas Universitātes profesors.

Pēteris Stradiņš – Dr.med. (2004). Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs, Rīgas Stradiņa universitātes profesors.

Korespondētājlocekļi

Dace Bandere – Dr.pharm. (2008). Rīgas Stradiņa universitātes Farmācijas fakultātes profesore, dekāne.

Valdis Bērziņš – PhD (2009). Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks.

Agnese Dāvidsone – PhD (2017). Vidzemes augstskolas asociētā profesore, vadošā pētniece.

Dāvids Fridmanis – Dr.biol. (2011). Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošais pētnieks.

Oskars Kalējs – Dr.med. (2005). Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Iekšķīgo slimību katedras profesors.

Kārlis Ketners – Dr.oec. (1999). Finanšu ministrijas Budžeta attīstības politikas departamenta direktors, Rīgas Stradiņa universitātes valdes loceklis.

Jānis Rižikovs – Dr.sc.ing. (2010). Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta Biorafinēšanas laboratorijas vadošais pētnieks.

Anda Rožukalne – Dr.sc.soc. (2010). Rīgas Stradiņa universitātes profesore, sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu ombuds.

Sandis Spolītis – Dr.sc.ing. (2015). Rīgas Tehniskās universitātes ETF Telekomunikāciju institūta Sakaru sistēmu Tehnoloģiju izpētes centra vadītājs, profesors.

Normunds Stivriņš – PhD (2015). Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes profesors, vadošais pētnieks.

Evita Straumīte – Dr.sc.ing.(2006). Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore, vadošā pētniece.

Aivars Vembris – Dr.phys. (2012). Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta laboratorijas vadītājs, Fizikas un matemātikas fakultātes asociētais profesors.

Dace Zavadska – Dr.med. (2009). Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes pediatrijas katedras asociētā profesore, Valsts imunizācijas padomes vadītāja, VSIA Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca ģimenes vakcinācijas centra vadītāja.

Raivis Žalubovskis – PhD (2006). Latvijas Organiskās sintēzes institūta grupas vadītājs, vadošais pētnieks, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes asociētais profesors.

Ārzemju locekļi

Rimants Beneti (Rimantas Benetis) – PhD (1990). Lietuvas Veselības zinātņu universitātes rektors, Sirds un asinsvadu ķirurģijas nodaļas vadītājs, Kauņas Medicīnas universitātes profesors.

Mihails Briks (Mikhail G. Brik) – Dr.habil.phys. (2012., Polijas ZA Fizikas institūts). Tartu Universitātes profesors.

Nikolajs Džavahišvili (Nikolai (Niko) Javakhishvili) – Dr.hist. (2003). Vēstures un etnoloģijas institūta vadošais pētnieks, Ivana Javakhišvili vārdā nosauktās Tbilisi Valsts Universitātes Gruzijas vēstures institūta asociētais profesors, LZA Dr.h.c.hist.(2014).

Larss Osterlunds (Lars Österlund) – Dr.phys. (1997). Upsalas Universitātes profesors, Cietvielu fizikas nodaļas līdzpriekšsēdētājs.

Andrijs Rukas (Andrii Rukkas) – PhD (1998). Kijivas Tarasa Ševčenko Nacionālās Universitātes asociētais profesors.

Marina Tjuņina (Marina Tyunina) – Dr.phys. (1994), Dr.technol. (Oulu Universitāte, 2000), Oulu Universitātes Informācijas tehnoloģiju un elektroniskās inženierijas fakultātes vadošā pētniece; Čehijas Zinātņu akadēmijas Fizikas institūta Plāno kārtiņu laboratorijas vadītāja, vadošā pētniece.

Goda loceklis

Jānis Vanags – LELB Rīgas un Latvijas arhibīskaps.