Jaunumi

Prof. Andrejs Ērglis ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķI

 

Ceturtdien, 26. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) rudens pilnsapulcē, kas ir LZA augstākais lēmējorgāns, par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli jeb akadēmiķi ievēlēts Latvijas Kardioloģijas centra vadītājs prof. Andrejs Ērglis. Iepriekš Prof. Andrejs Ērglis LZA sastāvā bija ievēlēts kā korespondētājloceklis.

Par LZA īstenajiem locekļiem jeb akadēmiķiem ievēl izcilus Latvijas zinātniekus, kuru pētījumi ir plaši atzīti gan Latvijā, gan pasaulē. Par korespondētājlocekļiem ievēl Latvijā kādā zinātnes nozarē autoritāti ieguvušus zinātniekus, kuri spēj kvalificēti pārstāvēt attiecīgo zinātnes nozari, ekspertēt zinātniskos darbus un savai specializācijai atbilstošos zinātniskos virzienus.

Latvijas Zinātņu akadēmijas sastāvu veido īstenie locekļi (akadēmiķi), goda locekļi, ārzemju locekļi, korespondētājlocekļi un ārzemju locekļi. To skaitu, kandidātu izvirzīšanas un apspriešanas kārtību zinātniskā sabiedrībā, kā arī ievēlēšanas kārtību nosaka LZA Statūti.