Jaunumi

Prestižāko latvijas medicīnas balvu šogad saņēma prof. Gustavs Latkovskis

Ik gadu 1. septembrī Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) paziņo Latvijas prestižākās medicīnas balvas ieguvēju. Šogad Ārstu biedrība profesora Ilmāra Lazovska balvu par nozīmīgu ieguldījumu medicīnas attīstībā pasniedza Latvijas Universitātes profesoram Gustavam Latkovskim, vispusīgam speciālistam kardioloģijas apakšnozarēs un zinātniekam, kas globālā līmenī pēta medicīnas ģenētikas un preventīvās kardioloģijas jautājumus. Balvas ieguvēju šogad  balsojumā izvēlēja  vairāk kā 1000 ārstu.

Dr. med. Gustavs Latkovskis ir Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātes Internās medicīnas katedras profesors, fakultātes prodekāns un zinātņu padomes loceklis, Latvijas Ārstu biedrības valdes loceklis un Sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra Invazīvās un neatliekamās kardioloģijas nodaļas ārsts un slimnīcas Zinātniskā institūta Zinātnes padomes loceklis, Latvijas Kardiologu biedrības īstenais loceklis, Baltijas Aterosklerozes biedrības prezidents, Eiropas Aterosklerozes biedrības biedrs, LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta vadošais pētnieks.

Vislabāk mēs profesoru Gustavu Latkovski pazīstam kā klīnisko kardiologu sarežģītu gadījumu diferenciāldiagnostikā un neatliekamas palīdzības sniegšanā. Viņš ir aizrautīgs un studentu vidū mīlēts un atzīts docētājs, kas mācīšanas procesā ar labiem rezultātiem integrē „pīrāga un pātagas” principu. Profesora Gustava Latkovska zinātnisko darbību raksturo daudzās publikācijas augsta līmeņa citējamos medicīnas žurnālos un pievēršanās jaunam pētniecības virzienam – ģimenes hiperholesterinēmijai, tās izpētē profesors izmanto t.s. populācijas „kaskādes skrīningu” – pilnīgi jaunu pētniecības veidu.

Darbojoties Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisijas vadībā, Gustavs Latkovskis devis nozīmīgu ieguldījumu ārstu sertifikācijas procesa sakārtošanā.

Profesora Ilmāra Lazovska balva dibināta 2011. gadā, godinot izcilā iekšķīgo slimību ārsta, nefrologa, sabiedrības veselības speciālista un medicīnas filozofa piemiņu. Balvas laureāts tiek paziņots 1. septembrī – profesora Lazovska vārdadienā un Zinību dienā. Balvas nolikums nosaka, ka Latvijas Ārstu biedrības valde kopā ar ekspertiem balvas saņemšanai izvirza piecus sabiedrībā un ārstu vidē pazīstamus kolēģus „par fundamentālu ieguldījumu medicīnā un ārstu izglītībā”. Pēc tam Latvijas ārsti no šiem kolēģiem plašākajās konferencēs ievēl Ilmāra Lazovska balvas laureātu.

Līdz šim balvu saņēmuši: 2011. gadā kardiologs profesors Andrejs Kalvelis, 2012. gadā gastroenterologs profesors Anatolijs Danilāns, 2013. gadā torakālais ķirurgs Jāzeps Baško, 2014. gadā internists profesors Jānis Raibarts, 2015. gadā oftalmoloģe profesore Guna Laganovska.

Ilmāra Lazovska balva ir statuete, kas simbolizē virzību augšup, to veidojis Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis tēlnieks Jānis Strupulis, bet diploma autors ir Latvijas Mākslas akadēmijas profesors grafiķis Guntars Sietiņš. LĀB balvas radīšanai nepieciešamo finansējumu lielā mērā nodrošināja latviešu ārstes Lidijas E. Kazainis (ASV) atstātais mantojums.

Profesora Ilmāra Lazovska balvu par nozīmīgu ieguldījumu kardioloģijas attīstībā LU profesoram Gustavam Latkovskim svinīgi pasniedza Latvijas Ārstu biedrības rīkotajā starpdisciplinārajā konferencē „Sirds” š. g. 23. septembrī Ķīpsalas Starptautiskajā izstāžu kompleksā, kur profesors uzstājās ar akadēmisku lekciju „Aterosklerozes profilakses sasniegumi un izaicinājumi”.