Jaunumi

Pēterim Stradiņam – Paula Stradiņa balva medicīnā! APSVEICAM! :)

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) un Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) informē, ka šogad Paula Stradiņa balva medicīnā tiek piešķirta RSU profesoram, LZA korespondētājloceklim, sirds ķirurgam Pēterim Stradiņam par izcilu ieguldījumu sirds ķirurģijas attīstībā, kā arī par nozīmīgu devumu Stradiņu dzimtas garīgā mantojuma saglabāšanā. Lēmumu par Paula Stradiņa balvas piešķiršanu Pēterim Stradiņam ir apstiprinājis RSU Senāts un LZA Senāts.

Profesors Pēteris Stradiņš ir RSU Ķirurģijas katedras profesors, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) Sirds ķirurģijas centra vadītājs un PSKUS Medicīnas padomes loceklis.

Profesors Pēteris Stradiņš ir organizējis un veicis daudzas unikālas sirds operācijas, izmantojot multidisciplināru pieeju, to skaitā 2009. gadā Latvijā pirmo sirds vārstuļu hibrīdoperāciju. Viņš ir ieviesis akūtās sirds ķirurģijas pakalpojumus un izveidojis ambulatoro dienestu kardioķirurģijā, kā arī aizsācis mūsdienīgu sirds vārstuļu plastikas operāciju programmu. Ikdienā Pēteris Stradiņš veic plaša spektra sirds operācijas, to skaitā pieaugušajiem ar iedzimtām sirdskaitēm. Viņš ir apmācījis un ievirzījis praktiskajā darbā jaunu kardioķirurgu paaudzi.

Nozīmīgs ir profesora Pētera Stradiņa ieguldījums sirds ķirurģijas studiju procesā un pētniecībā. Viņš docē studiju kursus vispārējā, sirds un torakālajā ķirurģijā, ir vadījis piecus promocijas darbus. Profesors P. Stradiņš līdzdarbojies deviņos valsts nozīmes pētniecības projektos, tostarp vadījis trīs valsts pētījumu programmu sadaļas. Ir divu izgudrojumu un piecu grāmatu līdzautors. Viņš ir vairāk nekā 100 zinātnisko rakstu autors un līdzautors, piedalījies četru profesionālo vadlīniju izstrādē. Profesors ir 12 profesionālo organizāciju biedrs, dažās – arī vadītājs. Profesors P. Stradiņš ir arī Latvijas Zinātnes padomes eksperts bioloģijā, medicīnā un ķirurģijā.

Līdztekus darbam sirds ķirurģijā profesors Pēteris Stradiņš ir devis nozīmīgu ieguldījumu Stradiņu dzimtas atstātā intelektuālā mantojuma saglabāšanā. Viņš organizē akadēmiķa Jāņa Stradiņa (1933–2019) lasījumus (2020, 2021). Tāpat profesors ir aktīvs Sēlijas, no kurienes nāk Stradiņu dzimta, kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas un attīstības atbalstītājs, Sēlijas 10. kongresa organizators, kā arī Stendera biedrības valdes loceklis. Stendera biedrības mērķis ir popularizēt apgaismības laikmeta izcilā teologa un literāta G. F. Stendera (1714–1796) intelektuālo mantojumu, saglabāt Stenderu dzimtas piemiņu, Sunākstes baznīcu un mācītājmuižas parku kā kultūrvēsturisku unikalitāti. Profesors ir ikgadēju Sunākstes mācītājmuižas parka sakopšanas talku organizators un dalībnieks. Talku laikā, piemēram, ir izveidota Bilžu ābeces taka un Augstas gudrības taka, kā arī atjaunota vēsturiskā liepu aleja.

Par apbalvojumu – skatieties LTV1 / 28.03.2022.

Paula Stradiņa balva. Balvas autors – tēlnieks Jānis Strupulis.