Jaunumi

PARADIGMAS MAIŅA KARDIOLOĢIJĀ. ZINĀTNISKI PRAKTISKĀ SESIJA.
LATVIJAS ĀRSTU KONGRESA ietvaros
22. septembris 16:00-18:30
Atta Centrs, Krasta iela 60, Rīga, B zāle
.
Sēdi vada: Prof. Andrejs Ērglis un Dr. med. Vilnis Dzērve-Tāluts
.
🔸16:00 Sēdes atklāšana
🔸16:05 Kardioloģija Latvijā, pasaulē un ne tikai. Prof. Andrejs Ērglis
🔸16:35 Aritmiju mehānismu izpratne – personalizētās ārstēšanas pamats. Dr. Kaspars Kupics
🔸17:00 Akūti koronāri sindromi: kas jauns. Dr. med. Sanda Jēgere
🔸17:30 Jauni apvāršņi sirds un asinsvadu slimību medikamentozajā ārstēšanā. Asoc. prof. Kārlis Trušinskis.
🔸17:55 Kad vārstuļu sirds slimība nav viena. Prof. Pēteris Stradiņš.
🔸18:20 Optimāla riska faktoru farmakoterapija augsta riska pacientiem – kas jauns? Prof. Gustavs Latkovskis