Jaunumi

Par amiodaronu saturošu zāļu pieejamību – informācija no ZVA

Labdien!

Zāļu valsts aģentūra (turpmāk- Aģentūra) regulāri saņem jautājumus no iedzīvotājiem un ārstniecības personām par zāļu Amiokordin 200 mg tabletes N60 (aktīvā viela Amiodaroni hydrochloridum, reģ. Nr. 00-0558-01) zāļu nepieejamību. Pēc zāļu  reģistrācijas apliecības īpašnieka KRKA, d.d., Novo mesto, Slovēnija sniegtās informācijas zāļu piegāde tiks atjaunota tikai 03.09.2024.

Iepriekš minētajām zālēm Latvijā nav reģistrēti analogi un zāles ir nepieciešamas kardioloģisko pacientu ārstēšanai.

Lai nodrošinātu zāļu pieejamību, Aģentūra  ir sazinājusies ar zāļu lieltirgotavām par iespēju piegādāt  amiodaronu saturošas zāles kā Latvijā nereģistrētas zāles, kā arī jau  izsniegusi nereģistrēto zāļu izplatīšanas atļaujas šo zāļu izplatīšanai individuāliem pacientiem.

Atgādinām,  ka pacientam ir iespēja vērsties jebkurā aptiekā, lai saņemtu ārsta izrakstītas nereģistrētas zāles. Aptiekas pārstāvis, pamatojoties uz ārsta izrakstītu recepti nosūta pieprasījumu zāļu lieltirgotavai un informē pacientu par laiku, kādā zāles tiks piegādātas aptiekā ( parasti līdz  2 nedēļām).

Aģentūra papildus ir nosūtījusi informatīvu e-pastu visām Latvijas aptiekām ar lūgumu nodrošināt nereģistrēto zāļu pieejamību un izskaidrot pacientiem nereģistrēto zāļu saņemšanas kārtību aptiekā. Papildus esam atgādinājuši par nereģistrēto zāļu pasūtīšanas kārtību no zāļu lieltirgotavas.

Amiodarons ir iekļauts arī Stacionāros lietojamo zāļu sarakstā, pamatojoties uz kuru, Aģentūra var izsniegt lieltirgotavai nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļauju uz 1 gadu. Ārstniecības iestādes var iegādāties nereģistrētas zāles, nosūtot pieprasījumu zāļu lieltirgotavai, kurā cita starpā norāda zāļu lietošanas medicīnisko pamatojumu.

Tāpat Aģentūra ir sazinājusies ar Nacionālo veselības dienestu  un saņēmusi apstiprinājumu  iespējai  iekļaut kompensējamo zaļu sarakstā ( turpmāk- KZS) nereģistrēto zāļu analogu. Uz doto brīdi esam saņēmuši informāciju no zāļu lieltirgotavas A. Medical par iespēju piegādāt iepriekš minētās zāles kā arī  virzīt  iekļaušanai KZS. Prognozējamais zāļu piegādes laiks- 5 nedēļas.

Nereģistrētu zāļu izplatīšanas atļaujas līdz šim brīdim izsniegtas vairākām lieltirgotavām, tai skaitā, Saules aptieka, GP Nord, Magnum Medical un Signamed. Gadījumos, kad zāles nepieciešamas akūti un to aizvietošana nav iespējama, aicinām laika  periodā līdz nereģistrēto zāļu iekļaušanai KZS  rast iespēju pacientiem iegādāties amiodaronu saturošas zāles par pilnu maksu.

Lūdzam Jums sniegto informāciju nodot ārstniecības personām, kurām tā varētu būt aktuāla.

Ar cieņu
Dace Persa

Zāļu izplatīšanas informācijas departaments

Izplatīšanas atļauju nodaļa, vadītāja vietniece – nodaļas vadītāja

  Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, Latvija
Tālr.: +371 27083404 , www.zva.gov.lv