Jaunumi

Noslēdz līgumu par Paula Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecību

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” 28. janvārī noslēdza līgumu par slimnīcas jaunā korpusa A2 izveidi, kura tapšanā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem paredzēts ieguldīt vairāk nekā 64 miljonus eiro.

Jaunā korpusa būvniecību paredzēts īstenot līdz 2023. gada nogalei. Tajā tiks konsolidētas vairākas ķirurģiskās disciplīnas, apvienots darbs sievietes un bērna veselības klīnikā, nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša intensīvā terapija, neiroloģisko pacientu ārstēšana kā arī būtiski uzlabota neatliekamās medicīniskās palīdzības plūsma. Vienlaicīgi tiks optimizēta telpu un iekārtu izmantošana un konsolidēti cilvēkresursi, palielinot slimnīcas efektivitāti.

Projekta ietvaros finansējums piešķirts projektēšanai, būvprojekta ekspertīzei, būvniecībai,  būvuzraudzībai, autoruzraudzībai, mēbelēm, iekārtu un tehnoloģiju iepirkšanai, kā arī informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai.

Projekta attiecināmie izdevumi – 91 068 678 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 64 334 618 eiro, valsts budžeta finansējums 22 284 211 eiro un privātais finansējums 4 449 849 eiro apmērā.