Jaunumi

LU Zinātņu mājas atklāšana

Jaunajā Zinātņu mājā turpmāk studēs topošie fiziķi, matemātiķi un mediķi. Tajā atradīsies Medicīnas fakultāte, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte, kā arī Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts, Materiālu mehānikas institūts, Atomfizikas un spektroskopijas institūts, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts, Fizikas institūts, Astronomijas institūts un Bioloģijas institūts.

LU Akadēmiskais centrs ir lielākais Eiropas Stratēģisko investīciju fonda projekts Latvijā un vienīgais projekts Baltijas valstīs, kurā fonda līdzekļi tiek ieguldīti universitātes attīstībā. 2015. gadā durvis vēra Dabas māja, kurā izvietotas Ķīmijas, Bioloģijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes optometrijas nodaļa, kā arī sešu valsts nozīmes pētniecības centru laboratorijas.

Nākamais solis LU Akadēmiskā centra attīstībā būs Rakstu mājas celtniecība, kurai šobrīd tiek izvēlēti arhitekti un celtnieki. To plānots pabeigt 2022. gadā, un šajā ēkā atradīsies Vēstures un filozofijas fakultāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Humanitāro zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Datorikas fakultāte, Juridiskā fakultāte, Teoloģijas fakultāte, Latvijas Vēstures institūts, Filozofijas un socioloģijas institūts, Latviešu valodas institūts, Literatūras, folkloras un mākslas institūts, kā arī Meditācijas telpa.

Nākotnē LU Akadēmiskais centrs turpinās attīstīties kā moderna mācību un darba vieta, akadēmiski radoša dzīvestelpa zinātniekiem un studentiem. Atbilstoši studentu pilsētas vajadzībām jau notiek darbs pie studentu kopmītņu, Tehnoloģiju centra un sporta infrastruktūras projektēšanas. Jaunais LU Akadēmiskais centrs nākotnē būs arī vieglāk sasniedzams, jo vienlaikus ar Rail Baltica attīstību tas iegūs uzlabotu sabiedriskā transporta tīklojumu un ērtu velosavienojumu ar Rīgas centru.

Pateicoties jaunajai Akadēmiskā centra infrastruktūrai, Latvijas zinātniekiem pavērsies plašākas iespējas nodrošināt zināšanu pārnesi biznesa un sociālo vajadzību apmierināšanai, izstrādājot un piedāvājot jaunas idejas un tehnoloģiskus risinājumus.