Jaunumi

Latvijas pētniekiem clarify balva par datu kvalitāti

CLARIFY (ProspeCtive observational LongitudinAl RegIstry oF patients with stable coronary arterY disease) ir koronārās sirds slimības pacientu reģistrs, kas tiek veikts visā pasaulē un kurā kopumā iesaistīti vairāk kā 30 000 pacientu ar ambulatori ārstētu stabilu koronāro sirds slimību.

Reģistra mērķis ir 5 gadu laikā apkopot informāciju par to, kādas ir ambulatori ārstētu KSS pacientu demogrāfiskās un klīniskās īpašības, kā šie pacienti tiek ikdienā ārstēti un kā tas atbilst vadlīnijām un pierādījumiem. Tāpat reģistra mērķi ir izvērtēt, kā mainās KSS aprūpe reģistra norises laikā, analizēt KSS slimnieku aprūpes atšķirības dažādās valstīs un pētīt faktorus, kas nosaka ilgtermiņa prognozi (tostarp sirdsdarbības frekvenci miera stāvoklī). Reģistra norisi finansiāli atbalsta kompānija SERVIER. Pirmie pacienti reģistrā tika iekļauti 2009. gada beigās un plānots, ka pacientu novērošana turpināsies līdz 2015. gadam.

Latvijā CLARIFY reģistrā iekļauti un tiek novēroti 120 pacienti. Reģistra Nacionālais koordinators ir profesors Andrejs ĒRGLIS. CLARIFY Latvijas pētnieki ir dr. Santa ĀBELE, dr. Anita BAIKA, dr. Veronika EČINA, dr. Silvija HANSONE, dr. Inga JASINKEVIČA, dr. Ausma KONDRATOVIČA, dr. Ināra LAIZĀNE, asoc. prof. Gustavs LATKOVSKIS, dr. Irina MIHAILOVA, dr. Iveta MINTĀLE, dr. Nataļja PONTAGA, dr. Nadežda ROŽKOVA.

Pateicoties Latvijas pētnieku godprātīgam un pamatīgam darbam, Latvijas komandai šogad tika pasniegta CLARIFY reģistra balva par datu kvalitāti.

Attēlā: CLARIFY vadības komitejas loceklis profesors Roberto FERRARI Eiropas Kardiologu biedrības 2012. gada kongresa laikā Minhenē pasniedz balvu par datu kvalitāti profesoram Andrejam ĒRGLIM – CLARIFY Nacionālajam koordinatoram Latvijā.

????????????????????????????????????