Jaunumi

Latvijas kardiologiem – sertifikāts par izcilību pētniecībā

Eiropas Kardiologu biedrības kongresa laikā Barselonā septembra sākumā Latvijas kardiologiem tika piešķirts sertifikāts par precizitāti CLARIFY reģistra datu vākšanā.

Paldies par Latvijas zinātnes tēla spodrināšanu reģistra Nacionālajam koordinatoram Andrejam Ērglim un pētniekiem Santai Ābelei, Anitai Baikai, Veronikai Ečinai, Silvija Hansonei, Ingai Jasinkevičai, Ausmai Kondratovičai, Inārai Laizānei, Gustavam Latkovskim, Irinai Mihailovai, Ivetai Mintālei, Nataļjai Pontagai, Nadeždai Rožkovai.

Šogad balvu pasniedza profesors Gabriels Stegs (trešais no kreisās) – viens no Eiropas vadošajiem kardiologiem un CLARIFY reģistra vadošais pētnieks.