Jaunumi

Jauns slimību kods e78.01 labākai ģimenes hiperholesterinēmijas pacientu diagnosticēšanai un ārstēšanai

Papildinot slimību klasifikatoru SSK-10, no 2018.gada 1. oktobra Latvijā stājies spēkā jauns kods E78.01 – ģimenes hiperholesterinēmija.

Jaunais kods ļaus atšķirt pacientus ar ģimenes hiperholesterinēmiju no citiem pacientiem, kuriem ir diagnosticēta hiperholesterinēmija. Ārsti aicināti jauno kodu E78.01 piemērot tikai saskaņā ar P.Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Latvijas Kardioloģijas centra (kur bāzējas Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas reģistrs) kardiologu slēdzienu, lai kopīgi veicinātu precīzu ĢH pacientu uzskaiti, kā arī ārstēšanās pieejamības uzlabošanu nākotnē, t.sk., valsts kompensēto medikamentu pieejamību. 

Par ģimenes hiperholesterinēmiju

Ģimenes hiperholesterinēmija (ĢH) ir ģenētiski pārmantota slimība, kam raksturīga īpaši augsta holesterīna līmeņa (kopējais holesterīns parasti virs 7-8 mmol/l) pārmantošana vairākās paaudzēs un vairākiem ģimenes locekļiem. Slimība ir saistīta ar 6-22 reizes augstāku koronārās sirds slimības risku, un tai ir raksturīga aterosklerozes attīstīšanās jauniem cilvēkiem (pat 30-40 gadu vecumā). Slimības izplatība ir 1:250, kas nozīmē, ka šobrīd Latvijā ir aptuveni 8000 ĢH pacientu.

Informācijai:

Lai diagnosticētu ĢH, precīzi uzskaitītu pacientus, kā arī sniegtu šiem pacientiem kvalitatīvu aprūpi, kopš 2015. gada Latvijas Universitātes Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta un P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) ietvaros darbojas Latvijas Ģimenes hiperholesterinēmijas reģistrs. Pirmreizējiem gadījumiem slimības varbūtība tiek izvērtēta pēc Nīderlandes Lipīdu klīniku kritērijiem, un atbilstoši tiem pacients var tikt klasificēts vienā no četrām grupām: 1) droša ĢH, 2) ticama ĢH, 3) iespējama ĢH un 4) ĢH nav. Klīniska ĢH diagnoze tiek uzstādīta pacientiem ar drošu un ticamu ĢH. Savukārt pirmās pakāpes radiniekiem ar ĢH diagnoze tiek izvērtēta, ņemot vērā zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna (ZBLH) atbilstību vecumam un dzimumam atbilstošai 95. procentilei.

Šobrīd reģistrā iekļauto pacientu skaits ir vairāk nekā 500, no tiem ģimenes hiperholesterinēmija ir diagnosticēta 203 pacientiem jeb 2,5% no Latvijā prognozējamiem pacientiem. Reģistrā iekļauto vidū ir daudzas ģimenes, kuru likteni ir izdevies izmainīt un nodrošināt tādu dzīves kvalitāti, kas neatšķiras no slimības neskarto cilvēku dzīves kvalitātes.

Slimības varbūtību nepieciešams izvērtēt, ja pacientam ir vismaz viena no šīm pazīmēm: kopējais holesterīns >7,0 mmol/l vai ZBLH >5,0 mmol/l; zināma ĢH pirmās pakāpes radiniekam; zināma agrīna aterosklerotiska kardiovaskulāra slimība (vīriešiem <55 gadiem un sievietēm <60 gadiem) pacientam vai pirmās pakāpes radiniekam.

Pacientus ar aizdomām par ĢH uz konsultāciju pie PSKUS kardiologa var pieteikt pa telefona numuru (PSKUS vienotais pieraksta numurs 67069280) vai zvanot uz Latvijas ĢH reģistra numuru 25449674. Ja Jums ir jautājumi par koda pielietojumu, kā arī par ģimenes hiperholesterinēmijas diagnosticēšanu un kritērijiem, lūdzu, sazinieties ar LĢHR speciālistiem pa tālruni: 25449674!