Jaunumi

Izmaiņas kompensējamo zāļu sarakstā

Izmaiņas no 2016.gada 1.jūlija Kompensējamo zāļu sarakstā, kā
arī izmaiņas KZS iekļautajiem DPP-4 inhibitoriem, to
kombinācijām ar _Metforminum_ un pārrēķinātām references cenām.

Precīza informācija par zāļu iegādes kompensācijas sistēmu un
pieņemtajiem lēmumiem atrodama šeit

Informācija par aktuālajiem zāļu vispārīgo nosaukumu sarakstiem
pieejama šeit

Aktuālais kompensējamo zāļu saraksts pieejams šeit

Pieņemto lēmumu pilns teksts atrodams šeit