Jaunumi

IgG antivielu pret Sars-Cov-2 izplatības pilotpētījums

Latvijas Universitātes Kardioloģijas un Reģeneratīvās medicīnas institūts sadarbībā ar BIOR, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu ir veicis pilotpētījumu, nosakot IgG antivielas pret Sars-coV-2 asins sērumā 160 Latvijas Kardioloģijas centra mediķiem. Rezultātus aicinām skatīt šeit.