Jaunumi

EIROPĀ JAU TREŠO GADU ATZĪMĒ SIRDS MAZSPĒJAS DIENU – ŠOGAD NO 11. – 13. MAIJAM

Šogad 11.-13. maijā jau trešo gadu tiek atzīmēta Eiropas Sirds mazspējas diena.  Šīs dienas mērķis ir aktualizēt ar sirds veselību saistītos jautājumus – pirmos sirds slimību un sirds mazspējas simptomus, diagnostikas un ārstēšanas iespējas, kā arī popularizēt pacientu informācijas materiālus, kas pieejami www.heartfailurematters.org vairākās valodās.